Førde Centralsygehus, brugerinddragelse. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

Førde Centralsygehus, brugerinddragelse

En ny arealplan for Førde sentralsykehus og psykiatriske klinikk skal danne et langsiktig grunnlag for planlegging av infrastruktur, utnyttelse av arealer og eventuell utbygging av sykehuset. Den skal også ta hensyn til kravene om god pasientbehandling og forsvarlig investeringsøkonomi.
Fakta

Byggherre

Helse Førde HF

Adresse

Norge

År

2012-2013

Konkurranse

Seier i tilbudskonkurranse. 2012

Ingeniør

Norcunsult AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Seier i tilbudskonkurranse. 2012

Det er av avgjørende betydning for kvaliteten i prosjektet at alle brukerrepresentanter på alle nivåer får mulighet til å bidra med konkrete innspill, erfaringer, ønsker og visjoner, slik at de på den måten får mulighet til å påvirke utformingen av den endelige arealplanen.

I tillegg til dialogen med brukergruppene, som er sammensatt i nært samarbeid med representanter for sykehuset, er det også iverksatt ytterligere tiltak for å gi så mange som mulig anledning til å komme til orde.

Blant annet har C.F. Møller Healthcares konsulenter vært på omvisning i alle avdelinger som har relevans for arealplanen og møtt brukere der. Sykehusets formaliserte samarbeids- og sikkerhetsorganisasjoner brukes som fora for løpende informasjon og drøfting, og det er etablert en såkalt referansegruppe med en rekke kliniske nøkkelpersoner. Til slutt er det opprettet en styringsgruppe med sykehusets ledelse hvor det kan fattes formelle beslutninger om anbefalinger fra referansegruppen.

Konsulentene deltar i alle disse fora for å sikre kontinuitet.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.