Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, helseplanlegging. C.F. Møller

Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, helseplanlegging

C.F. Møller utviklet våren 2009 generalplanen "Fremtidens Psykiatri" i samarbeid med brukere og psykiatrisekretariatet i Region Syddanmark. Generalplanen er utarbeidet med utgangspunkt i den politisk vedtatte psykiatriplanen for regionen. Den fungerer som referansehåndbok og retningslinjer for de lokale psykiatribygningene i Region Syddanmark, som omfatter om- og nybygg i Aabenraa, Esbjerg, Vejle, Middelfart og Odense med flere, med et samlet investeringsvolum på ca. 1,9 milliarder.
Fakta

Byggherre

Region Syddanmark

Adresse

Danmark

Omfang

19 mia. DKK

År

2009

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Generalplanen fastlegger og beskriver dimensjoneringsgrunnlag, kvadratmeterstandarder, prinsipper for god bygningsstandard, prinsipper for innredning inne og ute og gir generell inspirasjon til bygningene.

I generalplanen er det arbeidet med analyser av "det gode fremtidige pasientforløp" for henholdsvis barne- og ungdomspsykiatriske pasienter og for voksenpsykiatriske pasienter, herunder gerontopsykiatri. På samme måte er det arbeidet med standarder for gode psykiatribygninger og krav til funksjoner og arealbehov i både lokalpsykiatrien og i de psykiatriske døgnfunksjonene. I den forbindelse har det foregått inngående drøftinger med brukerne (de ansatte i psykiatrien) om krav til innredning av psykiatriske døgnfunksjoner, deriblant et konsept for hvordan skjermede seksjoner av sengeavdelinger kan innredes med fleksibel størrelse.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.