Campus Kollegiet

Fjordporten - Nordisk lys

Fjordporten er plassert på Oslo sentralstasjon, og består av et høyhus med en base. Bebyggelsen fletter sammen reise, arbeid, fritid, kultur og næring til et framtidsrettet og robust knutepunkt.

Mindet 6, Aarhus Havn

Et lyst og skulpturelt tårn og landemerke ved Aarhus havn, som kombinerer byliv og kulturhistorie med nye og attraktive kultur- og næringsfasiliteter samt restauranter i en og samme bygning.

Oslo Horisont

Oslo Horisont, et storstilt transformasjonsprosjekt på til sammen 82.000 m² med fokus på innovativt gjenbruk. Prosjektet omfatter to høyhus med et offentlig grønt landskapsrom plassert på toppen av postens gamle brevsentral.

Boligtårn Antwerpen

24 etasjes boligtårn i Antwerpen som omdefinerer høyblokkboligene som et vertikalt sosialt fellesskap.

Point Hyllie

Fire høyhus med boliger, kontorer og butikker omkring det nyanlagte Hyllie stasjonstorg.

Mærsk Tårnet, utbygging av Panum-komplekset

Mærsk Tårnet er en topp moderne forskningsbygning som med sin nyskapende arkitektur gir optimale rammer for helseforskning i verdensklasse.

Alviks tårn

Boligbygg som består av et landemerke på 18 etasjer samt en knekket karré på ca. otte etasjer.

HSB 2023 - Västerbroplan

Vinnerprosjekt til et 34 etasjers høyhus av tre på et sentralt sted i Stockholm.

Geysir - Kv Hekla

Nytt, moderne boligtårn i Kista, nord for Stockholm, med Food Court i første etasje og en grønn hage hvor beboere og restauratører kan dyre sine egne grønnsaker.

Hybrid Tower

Et nytt boligtårn i Västerås, vest for Stockholm, med en grønn hage i 15. etasje, blir et særpreget landemerke i byen.

Rue de la Loi 130

EU-kommisjonens nye bygning er designet som et flaggskip for EU, og den skaper åpenhet, inkludering og tilgjengelighet, med mål om å sette nye standarder for en bærekraftig fremtid.

Bestseller kontorkompleks

Nytt, bærekraftig kontorbygg til klesfirmaet Bestseller.

Campus Kollegiet

Kollegium med 250 studentboliger i tre forbundene 15-etasjes bygninger.
Vis flere prosjekter