Dalum Papirfabrik, Masterplan

Masterplanen for Dalum Papirfabrik transformerer det historiske industriområdet til en ny og mangfoldig bydel med nærhet til både naturen og Odense by.

Oslo Horisont

Oslo Horisont, et storstilt transformasjonsprosjekt på til sammen 82.000 m² med fokus på innovativt gjenbruk. Prosjektet omfatter to høyhus med et offentlig grønt landskapsrom plassert på toppen av postens gamle brevsentral.

Hovedkontor i Dalum Papirfabrik

Transformasjon av en ikonisk betongkonstruksjon til et nytt hovedkontor, der den industrihistoriske betydningen bevares og får nytt liv med et lyst og dynamisk kontormiljø.

Valby Maskinfabrik: Monteringshallen

En tidligere industrihall hvor det opprinnelige industrielle uttrykket har blitt bevart, samtidig som det innvendig er skapt moderne næringsarealer og boliger, samt et event- og felleshus.

Bellerivestrasse 36 Zürich

Modernisering av det ikoniske sveitsiske kontorbygget fra 70-tallet til et svært bærekraftig bygg som er integrert med den omliggende parken og Zürichsjøen for å bli en ny attraksjon for brukere og borgere i Zürich.

Brabrand Boligforening, Afd. 1 og 2

Renovering og oppgradering av Hans Brogesparken og Søvangen, to ikoniske mursteinsboligbebyggelser fra 1940- og 1950-tallet

Dalum Kloster - transformasjon

Dalum Kloster med tilhørende park transformeres nennsomt til et rekreativt samlingssted og klimavennlige boliger, noe som innleder en ny æra for det historiske stedet i nærheten av Odense.

Dalum Papirfabrikk, Hollenderhuset

Transformasjon av en ikonisk industribygning til eksklusive leiligheter med stort fokus på gjenvinning av materialer for å redusere klimaavtrykket og bringe historien inn i fremtiden.

Hangar 26/27, Schelde

Historisk lagerbygning i Belgia skal forvandles til et levende og urbant midtpunkt som passer sammen med omgivelsene og historien til havneområdet der den ligger.

Mindet 6, Aarhus Havn

Et lyst og skulpturelt tårn og landemerke ved Aarhus havn, som kombinerer byliv og kulturhistorie med nye og attraktive kultur- og næringsfasiliteter samt restauranter i en og samme bygning.

Museum Kolding, Staldgården

Skisseprosjekt som forvandler en fredet stallbygning til et moderne museum og kulturelt kraftsenter i Kolding.

ObelHus

Transformasjon av en tidligere tobakksfabrikk, oppført i 1936 av arkitekt Preben Hansen, som omgjør industribygningen til moderne boliger med respekt for og bevaring av bygningens kulturhistoriske verdier.

Transformasjon av logistikksenter til en grønn blandingsbydel

Transformasjon av et tidligere logistikksenter og kjøreområder til en grønn blandingsbydel med nye kontorarbeidsplasser, handel, næringsliv, boliger og offentlige byrom.
Vis flere prosjekter