Oslo Horisont. C.F. Møller. Photo: Visulent

Oslo Horisont

Oslo Horisont, et storstilt transformasjonsprosjekt på til sammen 82.000 m² med fokus på innovativt gjenbruk. Prosjektet omfatter to høyhus med et offentlig grønt landskapsrom plassert på toppen av postens gamle brevsentral.
 Oslo Horisont. C.F. Møller. Photo: Visulent
Fakta

Byggherre

KLP Eiendom

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

82 000 m²

År

2009-

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter (nå Nordic Office of Architecture) og Urban Planners Rodeo Arkitekter

I dag er brevsentralen lite besøkt, okkuperer et stort areal og oppleves som et massivt, introvert bygningsvolum. Brevsentralen skal transformeres til et multifunksjonelt bygg som fasiliteter et spekter av formål. Brevsentralen blir blant annet en ny inngangsport til togperrongene på Oslo Sentralstasjon og danner et kommersielt knutepunkt med flere leietakere, kontor, hotell- og konferansesenter, markedshall, kafé og sykkelparkering. Eksisterende betongkonstruksjon vil fungere som en base for høyhusene og sikre at en del av Oslos historie forvaltes. Ombrukstrategien ivaretar 30 000 m² betong hvilket vil gjøre Oslo Horisont til et av Norges største transformasjonsprosjekter.

Postens gamle brevsentral vil bli en porøs, transparent base som sørger for at byens urbane puls og bevegelse inviteres og synliggjøres. Sentralt plassert midt i den transparente basen etableres det direkte forbindelse til rulletrapper/heiser som leder området og byggets pendlere til plattformene på Oslo S. Det etableres et nytt bygulv med inngangspartier og forbindelser som skal knytte bygget sammen med Akerselva, Nylandsbrua og Schweigaards gate. Bygulvet vil aktivisere og forbinde omgivelsene rundt ved å inkludere uterom der det er liv.

Grønne taklandskap med fokus på rekreasjon og liv

Sykkelparkeringen er en integrert og sentral del av konseptet med en egen innkjørsel og P-kjeller som vil romme over 3000 sykkelparkeringsplasser. Dette samles rundt et sentralt atrium plassert midt mellom de to høyhusene. På taket av den gamle brevsentralen etableres det et grønt offentlig landskap som vil gi tomten tilbake til den tett bebygde bydelen. En grønn lunge hvor mennesket får plass til utfoldelse. Alt dette muliggjøres selv om 70 % av eksisterende konstruksjon tas vare på og videreføres inn i det nye prosjektet; hvilket vil gjøre Oslo Horisont til et internasjonalt forbilde innen sirkularitet.

Det høyeste høyhuset er 135 meter høyt og rommer fleksible kontorarealer for fremtidige leietagere, opp til 3500 arbeidsplasser. Det lavere høyhuset er designet for hotellvirksomhet. Alle vil ha tilgang på terrasser med beplantning som visuelt vil fremstå som grønne lommer eller hengende hager i høyhusenes fulle høyde, helt ned til Akerselva. Transformasjonen skal tilføre plasser for rekreasjon og liv i og mellom bebyggelsen. Midt i hjerte av Oslo, mellom tregreinene på taklandskapet, kan besøkende oppleve panoramautsikt mot byen, marka og Oslofjorden.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.