Mindet 6, Aarhus Havn. C.F. Møller

Mindet 6, Aarhus Havn

På Mindet 6 ved Aarhus havn bygges et lyst og skulpturelt tårn og landemerke som kombinerer byliv og kulturhistorie med nye og attraktive kultur- og næringsfasiliteter samt restauranter.
 Mindet 6, Aarhus Havn. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Privat

Adresse

Aarhus C, Danmark

Omfang

45 100 m² (nybyg 39.500 m², ombyg 5.600 m² )

År

2014-

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Transsolar

Utgangspunktet for tårnet er en eksisterende og historisk industribebyggelse som vitner om tidligere tiders industri og kultur på havnen. Den imponerende bygningsstrukturen bevares og suppleres av et nytt tårn. Tårnet er integrert i den eksisterende bebyggelsen, og det har samtidig en grunngeometri som stammer herfra. Den eksisterende bygningen besitter fortsatt alle sine historiske kvaliteter, og den får nytt liv ved å åpne seg mot omgivelsene og skape attraktive relasjoner mellom ute og inne. På taket av den gamle bygningen blir det etablert en ny og offentlig tilgjengelig takhage med blant annet restaurant, orangeri og kjøkkenhager.

Selve tårnet er utformet som et lyst, slankt og skulpturelt landemerke. Med vertikale grønne foajeer bidrar det til både den nære og den overordnede bystrukturen. Fasadene er bygd opp av interessante og romslige relieffer i lys terrasso, som er formet med utgangspunkt i tomtens solforhold for å optimalisere dagslysforhold, utsikt og godt inneklima. Husets geometri sammen med de tre vertikale foajeene og fasadenes øvrige inndeling og materialvalg, fører til en tydelig arkitektonisk karakter sett fra alle sider.

Stedets kvaliteter, takket være nærheten til byen og vannet, gunstige lys- og utsiktsforhold og en historisk interessant bygningsmessig sammenheng, utgjør et godt grunnlag for å skape et unikt prosjekt; med en helt enestående stemning, tydelig forankring i byens industrihistorie.

Mindet 6 vil fremstå som et landemerke godt integrert i byen og et fremtidig referansepunkt for befolkningen og besøkende til Aarhus.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.