«Flodbyen Randers - Byen til Vandet» (utviklingsplan)

Utviklingsplanen «Vores Flodby» klimatilpasser fremtidens Randers, bringer byen til vannet og utvikler de attraktive områdene mellom middelaldersentrumet, Gudenåen og Randers-fjorden til en unik og naturbåren elveby.

Carlsberg Central Office Landskab og renovering af Carl Jacobsens Hage

Landskapsløsningen for Carlsbergs hovedkontor bygger bro mellom fortid og nåtid, ute og inne og offentlig og privat med fokus på klimatilpasning.

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmelting av energiproduksjon, vannrensing, ressursgjenvinning og klimatilpassing, utformet som et offentlig rekreativt læringslandskap.

Storkeengen

Klimatilpasningsprosjekt i Vorup ved Randers, som ikke bare beskytter mot fremtidige oversvømmelser, men også fører den unike naturen langs Gudenåen nærmere Randers sentrum.

Båtparken

Klimatilpasning og utvikling av Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mot oversvømmelser og skaper et attraktivt fjord- og parkliv som forbinder vannet med byen og støtter områdets identitet.

Guldborgsund Havneby i Nykøbing Falster

Ny masterplan for havnen i Nykøbing Falster kombinerer byen og sundet og forvandler industrihavn til levende bydel med boliger, kulturliv og byrom med integrert klimasikring.

Holes Bay, Poole - Masterplan

Masterplanenforvandler et utilgjengelig industrihavneområde til et nytt og levende nabolag gjennom implementering av ny promenade- og offentlig romstrategi som redefinerer vannkanten og integrerer nye løsninger for flomsikring og forbinder havnen med sentr

Aalborg havnefront

Helhetsplan for Aalborg Havnefront som med blant annet en havnepromenade gjenskaper forbindelsen mellom Limfjorden og byens middelaldersentrum.

Stigsborg Havnefront, Byrom og Landskap

Transformasjon av et gammelt industriområde til en ny og attraktiv bydel sentralt i Aalborg. Målet er å bli den mest miljøvennlige bydelen i Aalborg og å videreføre den historiske bykjernens DNA.

Det ny SIMAC, Masterplan

Ny masterplan for Svendborg havn knytter byen og havnen sammen ved hjelp av et nytt, levende miljø for næringsvirksomhet, utdanning, rekreasjon og klimasikring

HOFOR Kløvermarksvej, Personalbygning & Pumpestasjon

Danmarks største pumpestasjon for avløpsvann kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende arbeidsmiljø.

Klimabåndet i Randers

Et innovativt klimatilpasningsprosjekt som viser at stigende havnivå, stormflo og stadig flere skybrudd ikke er et problem, men en mulighet til å styrke lokal identitet, bymessig sammenheng og til å øke verdien av fremtidig byutvikling.

Byen til Vandet - foranalyse

Byutvikling i Randers som forener byliv, natur, klima, trafikk og økonomi og knytter tettere den gamle, historiske middelalderbyen til Gudenåen og Randers Fjord.
Vis flere prosjekter