Guldborgsund Havneby i Nykøbing Falster. C.F. Møller. Photo: Erik Nord

Guldborgsund Havneby i Nykøbing Falster

Ny masterplan for havnen i Nykøbing Falster kombinerer byen og sundet og forvandler industrihavn til levende bydel med boliger, kulturliv og byrom med integrert klimasikring.
 Guldborgsund Havneby i Nykøbing Falster. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Guldborgsund Kommune

Adresse

Nykøbing Falster, Danmark

Omfang

120 600 m²

År

2021-

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Med utviklingen av Guldborgsund havneby får Nykøbing Falster grønne omgivelser og rekreativ havneatmosfære som er nært knyttet til sentrum. Bylivet åpner seg opp mot sundet, og den gamle industrihavnen er gjort tilgjengelig og attraktiv. I tillegg til å inkludere næringsbygg og boliger i det nye havneområdet, består det også av offentlige funksjoner og byrom for byens øvrige innbyggere og besøkende.

Havnens historie blir bevart og nytolket ved hjelp av de gamle siloene, pakkhusene og havnebygningene som byrommene er samlet rundt. Med respekt for det opprinnelige er bygningene forvandlet til lokaler for kulturinstitusjoner, restauranter og offentlige funksjoner, som kombineres med forskjellige boliger som sikrer en variert sammensetning av innbyggere.

Havnepromenade, tilgang til vannet og grønne områder gjør havnen til et attraktivt område for besøkende. Samtidig sikrer kulturinstitusjoner, næringsområder og ulike boligtyper liv hele året.

Klimasikring innarbeidet i landskapet

Masterplanen for Guldborgsund havn i Nykøbing Falster dekker hele den eksisterende industrihavnen og 1,4 kilometer havnekai mot sundet. Som i andre kystbyer er klimasikring aktuelt i Nykøbing Falster fordi havvannet stiger.

Med landskapsløsningen ved Guldborgsund havn er klimasikringen av kystlinjen brukt aktivt, slik at den ikke oppleves som en barriere i omgivelsene, men bidrar positivt til boliger og landskap. Klimasikringen er integrert i landskapsløsningen med hevede terrengsokler og platåer, der parkeringsløsninger er skjult i landskapet. I tillegg til en landskapsløsning som klimasikrer kystlinjen, understøtter det samtidig et aktivt havnemiljø og byrom med rekreative arealer.

Les mer

Flere prosjekter | Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.