Byen til Vandet - foranalyse. C.F. Møller. Photo: Randers Kommune

Byen til Vandet - foranalyse

”Byen til Vandet” er et omfattende byutviklingsprosjekt med mål om å åpne Randers sentrum mot vannet og knytte den gamle, historiske middelalderbyen tettere til Gudenåen og Randers Fjord.
 Byen til Vandet - foranalyse. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Randers Kommune

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

250 ha

År

2015-2016

Byggherrerådgiver

Kuben Management

Ingeniør

WSP (tidligere Orbicon)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Realdania (Medfinansierer opgaven) Habitats A/S Smith Innovation APS Sadolin & Albæk

Premiering
Premiering
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019

Oppgaven har vært å finne og formidle mulighetene og synergieffektene som ligger i spenningsfeltet mellom byliv, klimatilpasning, trafikk og totaløkonomi - med det mål å gjøre Randers til en enda mer attraktiv by for innbyggere og besøkende.

Få andre byer har som Randers en så markant natur rett utenfor døren. I fremtiden skal byens sentrum suppleres med et mangfold av naturopplevelser, bomuligheter og aktiviteter, som knytter byen tett til vannet. Naturen og vannet skal ikke lenger danne en barriere i Randers, men vendes til en unik ressurs som kan samle byen og kommunen.

Som byutviklingsprosjekt er det nye i "Byen til Vandet" den grundige analysen av de forskjellige utviklingsscenariene. Den tar for seg både byplanmessige og totaløkonomiske muligheter på en måte som gjør at fremtidsvisjonene kan sammenlignes på et realistisk grunnlag allerede tidlig i prosessen – før drømmene får overtaket.

Les mer

Flere prosjekter | Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.