Båtparken. C.F. Møller

Båtparken

Klimatilpasning og utvikling av Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mot oversvømmelser og skaper et attraktivt fjord- og parkliv som forbinder vannet med byen og støtter områdets identitet.
 Båtparken. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Aalborg Kommune

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

30 ha

År

2022-2027

Konkurranse

1. pris i arkitektkonkurranse. 2022

Byggherrerådgiver

COWI

Ingeniør

EKJ

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Deltares Raw Mobility Arki_lab

Premiering
Premiering
  • 1. pris i arkitektkonkurranse. 2022

Aalborgs Vestbys kyst- og havneområder ved Limfjorden er plaget av oversvømmelser på grunn av stigende vannstand og hyppigere stormer, noe som fører til utfordringer for havnens bygninger, nærings- og boligområdet Aalborg Vestby. Området strekker seg fra det nedlagte destilleriet til Vestre Fjordpark, og det er den siste delen av området langs fjorden som er truet av oversvømmelser, og som fremstår uten en kobling til Aalborg by. Området inkluderer blant annet to båthavner, et matmarked og broforbindelse over fjorden. Båtparken klimasikrer både havnene og Aalborg Vestby. Samtidig skapes det en ny rekreativ forbindelse mellom vann og by uten å miste særpreget som har oppstått i kontrasten mellom Vestbyens velorganiserte og tette karreer og det allsidige havnemiljøet.

Nye oppholdsmuligheter

Den overordnede klimasikringen av Vestbyen etableres med et dike i den grønne parken mellom havnen og byen. Som et buktende landskapstrekk med sammenhengende naturlig formede åser som bukter seg gjennom parken, hvor det skapes rom og oppholdsnisjer skjermet fra den trafikkerte veien fra sentrum mot Vestbyen. For å skape sammenheng mellom by og havn brytes diket med portaler, for å invitere områdets brukere til å oppholde seg ved vannet.

Byrom, som i dag er usammenhengende, forbindes i et nytt forløp med brostein fra havnen, som får en trepromenade med oppholdsarealer i forskjellige nivåer. Kaikanten forhøyes og sikrer Skudehavnen, men opprettholder adgangen til fjord og havnebasseng, som innbyr til aktivitet ved og i vannet.

Med en fremtid preget av stormer og oversvømmelser viser Båtparken hvordan kystnære bymiljøer kan tilpasses og eksistere basert på klimaendringene.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.