Aviapolis Core

Masterplan som skal skape verdens første helt fotgjengervennlige forbindelse mellom en internasjonal flyplass, natur og urbane byfunksjoner.

Guldborgsund Havneby i Nykøbing Falster

Ny masterplan for havnen i Nykøbing Falster kombinerer byen og sundet og forvandler industrihavn til levende bydel med boliger, kulturliv og byrom med integrert klimasikring.

«Flodbyen Randers - Byen til Vandet» (utviklingsplan)

Utviklingsplanen «Vores Flodby» klimatilpasser fremtidens Randers, bringer byen til vannet og utvikler de attraktive områdene mellom middelaldersentrumet, Gudenåen og Randers-fjorden til en unik og naturbåren elveby.

Det ny SIMAC, Masterplan

Ny masterplan for Svendborg havn knytter byen og havnen sammen ved hjelp av et nytt, levende miljø for næringsvirksomhet, utdanning, rekreasjon og klimasikring

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmelting av energiproduksjon, vannrensing, ressursgjenvinning og klimatilpassing, utformet som et offentlig rekreativt læringslandskap.

CeresByen, masterplan og lokalplan

Forvandling av Ceres-bryggeriets tomt i sentrum av Aarhus til en helt ny levende bydel med bedrifter, boliger, utdanningsinstitusjoner, kulturelle attraksjoner og bypark.

Carlsberg City, masterplan

C.F. Møller har utviklet og tilpasset en del av Carlsberg Citys opprinnelige masterplan, slik at den lever opp til nåtidens krav og ønsker.

Aalborg havnefront

Helhetsplan for Aalborg Havnefront som med blant annet en havnepromenade gjenskaper forbindelsen mellom Limfjorden og byens middelaldersentrum.

CBS - Campus in Society

Generalplan for Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambisjon om å skape en av verdens beste byintegrerte campuser.

Dalum Papirfabrik

Masterplanen for Dalum Papirfabrik transformerer det historiske industriområdet til en ny og mangfoldig bydel med nærhet til både naturen og Odense by.

NTNU Campus Trondheim

Transformasjon og utvikling av campus for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), som styrker forskning og formidling ved å bryte ned barrierer mellom studenter, forskere og fag samt relasjonen til næringsliv og byen.

Pakhuskajen, Odense

En nedlagt industrihavn i Odense er forvandlet til en levende bydel med åpne torg, grønne oppholdsarealer og boliger som forbinder havnen med byen.

The New City, Oostende

Revitalisering av et gammelt nabolag for sosialboliger i Belgia ved hjelp av innovativ og bærekraftig arkitektur.
Vis flere prosjekter