Fernbahnhof Hamburg-Altona

Ny stasjonen i Altona i Hamburg der står som et visjonært landemerke, både for Altona, men også for hele Hamburg. Stasjonen spiller en viktig rolle i den urbane utvikling.

Lund sentralstasjon

En moderne møteplass og et infrastrukturelt nav, både i Lund og for regionen, med en ny stasjonsbygning, nye næringslokaler, restauranter og hotell, samt en renovering og flytting av den eksisterende tollbygningen fra 1800–tallet.

Värtaterminalen, Stockholm

Terminalbygg for Stockholms faste fergeforbindelser til Finland og Baltikum.

Kulhuset, p-hus

Kulhuset, det nye parkerings- og aktivitetshuset i Sydhavnskvarteret i Aarhus, tenker helt nytt når det gjelder parkering, byliv og bevegelse, og underbygger transformasjonen av byområdet.

Aarhus Havn, Helhetsplan

Masterplan for 150 ha utvidelse og omdanning av Aarhus Havn.

Banekvarteret - Aarhus Sentralstasjon

Masterplan bygger over eksisterende jernbaneanlegg og skaper en grønn, bilfri og levende bydel for alle.

Centralstaden - Stockholm Sentralstasjon

Den nye Centralstaden fletter sammen reise, arbeid, bolig, kultur og næringsliv i et fremtidsrettet robust knutepunkt ved å forene fortid, nåtid og fremtid under mottoet "Hylle Stockholm!"

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmelting av energiproduksjon, vannrensing, ressursgjenvinning og klimatilpassing, utformet som et offentlig rekreativt læringslandskap.

Tofta skytefelt

Nye fasiliteter for utvidelsen av det svenske forsvarets kapasitet på Gotland i Østersjøen.

Kulturbro-Aalborg

En ny gang- og sykkelbro, koblet på den eksisterende jernbanebroen over Limfjorden.

Slussen

Reguleringsplan for området ved Slussen, Stockholm, som binder sammen Södermalm og Gamla Stan.

Motorveien Kliplev-Sønderborg

Landskaps- og brodesignløsninger for 25 km ny motorvei mellom Kliplev og Sønderborg.
Vis flere prosjekter