Fernbahnhof Hamburg-Altona

Ny stasjonen i Altona i Hamburg der står som et visjonært landemerke, både for Altona, men også for hele Hamburg. Stasjonen spiller en viktig rolle i den urbane utvikling.

Lund sentralstasjon

En moderne møteplass og et infrastrukturelt nav, både i Lund og for regionen, med en ny stasjonsbygning, nye næringslokaler, restauranter og hotell, samt en renovering og flytting av den eksisterende tollbygningen fra 1800–tallet.

Värtaterminalen, Stockholm

Terminalbygg for Stockholms faste fergeforbindelser til Finland og Baltikum.

Kulhuset, p-hus

Kulhuset, det nye parkerings- og aktivitetshuset i Sydhavnskvarteret i Aarhus, tenker helt nytt når det gjelder parkering, byliv og bevegelse, og underbygger transformasjonen av byområdet.

Seawater Heat Pump Building – Aalborg Forsyning (Utilities)

New seawater heat pump building by the Limfjorden, contributing to the green transition through both function and aesthetics.

Aarhus Havn, Helhetsplan

Masterplan for 150 ha utvidelse og omdanning av Aarhus Havn.

Getteröverket i Varberg

Getteröverket i Varberg utvikles til et tilgjengelig og landskapsintegrert ressursanlegg, som visuelt smelter inn i omgivelsene og legger til en ny aktivitetssti for besøkende.

Banekvarteret - Aarhus Sentralstasjon

Masterplan bygger over eksisterende jernbaneanlegg og skaper en grønn, bilfri og levende bydel for alle.

Centralstaden - Stockholm Sentralstasjon

Den nye Centralstaden fletter sammen reise, arbeid, bolig, kultur og næringsliv i et fremtidsrettet robust knutepunkt ved å forene fortid, nåtid og fremtid under mottoet "Hylle Stockholm!"

Uppsala Central

Utviklingsplan for Uppsala C, med mål om å skape en levende møteplass og samtidig et attraktivt og effektivt trafikknutepunkt. Planen inkluderer en ny togstasjon, sporområdet og bykjernen i tilknytning til stasjonsområdet.

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmelting av energiproduksjon, vannrensing, ressursgjenvinning og klimatilpassing, utformet som et offentlig rekreativt læringslandskap.

Gotlands Garnison

Nye fasiliteter for utvidelsen av det svenske forsvarets kapasitet på Gotland i Østersjøen.

Kulturbro-Aalborg

En ny gang- og sykkelbro, koblet på den eksisterende jernbanebroen over Limfjorden.
Vis flere prosjekter