Klimabåndet i Randers. C.F. Møller

Klimabåndet i Randers

Et innovativt klimatilpasningsprosjekt som viser at stigende havnivå, stormflo og stadig flere skybrudd ikke er et problem, men en mulighet til å styrke lokal identitet, bymessig sammenheng og til å øke verdien av fremtidig byutvikling.
 Klimabåndet i Randers. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Randers Kommune – En del av EUs støttede 'Coast to Coast Climate Challenge' program

Adresse

Randers Havn og midtby, Danmark

Omfang

6 km flombeskyttelse, 120 ha utviklingsområder

År

2018

Ingeniør

Orbicon

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbeid med De Urbanisten

Andre samarbeidspartnere

Gemeinschaft Sadolin & Albæk

Premiering
Premiering
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019
  • Parallelopdrag. 2018

Klimabåndet er et 6 km langt bånd mellom Randers sentrum og Gudenåen. Båndet skal sikre byen mot stormflo og skape nye opplevelser og muligheter med vann og natur. Prosjektet er en vital del av Randers’ store byutviklingsprosjekt «Byen til Vandet», og det omfatter både eksisterende byområder og fremtidige utviklingområder.

Stormflo, stigende havnivå og ekstreme skybrudd er en trussel i Randers i dag. Derfor er beskyttelse mot høyvann en nødvendig forutsetning for fremtidig byutvikling. Samtidig har bynære industriområder langs havnen i mange år avskåret Randers sentrum fra nærheten til vannet og den unike naturen som omkranser byen.

En overordnet og helhetlig klimasikringsstrategi prioriterer de stedene langs vannkanten hvor investeringer i beskyttelse mot høyvann gir størst merverdi for byen. Historiske og kulturelle knutepunkter langs vannkanten oppgraderes til nye og attraktive by- og vannrom, som hyller byens puls, byens industriområde og møtet med vann og natur.

Bylivskvalitetene understøttes av integrerte kantløsninger og fleksible tekniske løsninger for stormflo, som skaper fysisk sammenheng på tvers av Gudenåen. Alle prosjektets løsninger for stormflo er tilpasset havnens byrom som nye og romskapende design-, aktivitets- og naturelementer. Målet er å styrke forholdet mellom sentrum, vannet og naturen. Nye fasiliteter, som et elvebad, en deltapromenade, en tidevannspark for naturformidling, et høyvannssikret utstillingsvindu i Regnskoven og en maritim plass for kultur og sportsarrangementer, bidrar til å dyrke Randers’ bylivssjel. Dedikerte urbane områder, høyvannssikring av byen og integrerte dikelandskaper styrker bynaturen. En integrert fotgjenger- og sykkelrute på båndet skaper en ny forbindelse mellom sentrum og deltaet langs vannet, mens nye utviklingsområder er planlagt sammen med forsyningsløsninger, parkering og nye områder for bebyggelse.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.