Energi-, Klima- og Miljøpark. C.F. Møller. Photo: Hillerød Forsyning

Energi-, Klima- og Miljøpark

Hillerød Forsynings kommende Energi-, Klima- og Miljøpark blir en demonstrasjonspark for energi og klima, som i seg selv et fremsynt eksempel på hvordan vi best tar vare på kloden.
 Energi-, Klima- og Miljøpark. C.F. Møller. Photo: Hillerød Forsyning
Fakta

Byggherre

Hillerød Forsyning

Adresse

Hillerød, Danmark

Omfang

50 ha

År

2013-2019

Ingeniør

MOE

Landskap

C.F. Møller Architects

Samtidig blir det et sted hvor også skoleklasser og andre kan komme på besøk for å se det grønne budskapet i praksis og hvor allmennheten kan få glede av området i form av klatreøyer bygd opp av gjenbruksjord og spaserturer gjennom våtområdets rike fugleliv.

Området på ca. 500 mål vil omfatte renseanlegg, gjenbruksstasjon for næringsliv og privathusholdninger, geotermisk varmeproduksjon og varmeproduksjon basert på biomasse, testfelter for sol-, vind- og biomasseenergi samt hovedkontor og læringssenter for Hillerød Forsyning. I stedet for at det bygges et teknisk anlegg, håndteres oppsamlingen av regnvann fra de nærliggende boligområdene i det nyanlagte naturområdet.

En viktig forutsetning i planleggingen har vært å utnytte topografien til å skape enkle atkomst- og dreneringsforhold samt ikke minst å tenke inn en såkalt exit-strategi helt fra starten av, som gir anvisninger om hvordan området i fremtiden kan vende tilbake til sin naturlige tilstand.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.