Det ny SIMAC, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects and EFFEKT

Det ny SIMAC, Masterplan

Ny masterplan for Svendborg havn knytter byen og havnen sammen ved hjelp av et nytt, levende miljø for næringsvirksomhet, utdanning, rekreasjon og klimasikring.
 Det ny SIMAC, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects and EFFEKT
Fakta

Byggherre

Svendborg Kommune

Adresse

Svendborg, Danmark

Omfang

82 640 m²

År

2019-

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2019

Byggherrerådgiver

Gottlieb Paludan

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med EFFEKT Architects

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbeid med EFFEKT Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2019

Industriområdet sør for Nyborgvej er i dag et bortgjemt og uutnyttet sted i byen, men den nye masterplanen kommer til å forvandle området til et levende og innovativt miljø. Masterplanen knytter sammen de omkringliggende bydelene og etablerer meningsfulle overganger fra byen til havnens historiske bygningsstruktur.

Nye Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) blir navet i den nye havnebydelen, som tar utgangspunkt i stedets eksisterende strukturer og fletter sammen havnens store volumer med den historiske byens varierte bystruktur. Masterplanen tar utgangspunkt i kommunens «Fremtidens havn: Udviklingsplan for Svendborg Havn», og beskriver en blandet by med boliger og næringsbygg rundt den gjenåpnede elven Kobberbækken.

Den nye planen avspeiler samme skala som bysentrum med sine åpne smug, torg, turstier og grønne byrom. Det plasseres rekkehus og leilighetsbygg med tre til fem etasjer – alle med nærhet til de grønne torgene langs den naturskjønne Kobberbækken. Ved å frilegge elven oppstår det mange muligheter, både sosialt og rekreativt, som igjen etablerer et av byens mest markante landskapstrekk. Den skaper naturlig håndtering av regnvann, grønne stiforbindelser, gir bedre biodiversitet og blir en attraksjon for det nye kvartalet og boligene rundt Nordre Kaj. Langs havnepromenaden planlegges det kafeer, restauranter og detaljhandel, men også verksteder og andre typer maritim næringsvirksomhet.

Kaien, vannet og de tilstøtende byrommene inviterer til en rekke aktiviteter for både byens innbyggere og for studentene ved Det ny SIMAC, som sammen med de eksisterende bevaringsverdige bygningene fremstår som et landemerke ved havnen. Ved siden av nye SIMAC blir det plassert et maritimt næringscampus for gründere som har sterke produktideer for fremtidens maritime bransje. Næringscampus får direkte tilgang til et levende kaiareal med rekreasjonsområder med plass til innovative prosjekter og optimale steder for interaksjon mellom nye SIMAC, næringslivet og Svendborg by.

Les mer

Flere prosjekter | Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.