Stigsborg Havnefront, Byrom og Landskap. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Stigsborg Havnefront, Byrom og Landskap

Transformasjon av et gammelt industriområde til en ny og attraktiv bydel sentralt i Aalborg. Målet er å bli den mest miljøvennlige bydelen i Aalborg og å videreføre den historiske bykjernens DNA.
 Stigsborg Havnefront, Byrom og Landskap. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Stigsborg Havnefront P/S

Adresse

Nørresundby, Danmark

Omfang

33 ha, 2 000 boliger

År

2020-2024

Entreprenør

A.Enggaard A/S

Ingeniør

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Light Bureau Denmark

Stigsborg er den første etappen i det store byutviklingsprosjektet, der Aalborgs gamle industritomter skal transformeres til en ny og attraktiv bydel. Stigsborg havnefront er et av Danmarks største kystnære utviklingsprosjekter. Det er Aalborgs største bypark, og blir en helt ny bydel i Aalborg. Transformeringen av Stigsborg havnefront forventes å vare i 25–30 år og vil resultere i 2000 boliger som primært vil bestå av leie- og selveierboliger i 4–6 etasjer. Offentlige institusjoner som skoler, sykehjem og mindre bedrifter, skal også få plass i området.

En integrert design

I arbeidet med Stigsborg har C.F. Møller Architects arbeidet med integrert design, hvor bygnings- og landskapsdesignprosessen helt fra starten ses som en integrert helhet, i motsetning til to separate prosesser. I utarbeidelsen av prosjektet har det vært sentralt å designe og prosjektere et attraktivt, levende og grønt uteområde rundt bebyggelsen. Dette oppnås blant annet ved å etablere en grønn kantsone som også formidler overgangen mellom det offentlige og private, og ved å innarbeide grøfter og basseng som leder vann via et regnvannsrør til LAR-bedd, og bidrar til høyvannssikring av boligene i det kystnære området. Lokale veier i den nye bydelen utformes som grønne gaterom med gode muligheter for både å oppholde seg og å leke samt mindre byrom og en gjennomgående sti med sykkel- og gangforbindelser. C.F. Møller Architects har i samarbeid med EcoVillage også arbeidet med den nye bærekraftige bydelen Community.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Klimatilpasning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.