Storkeengen

Klimatilpasningsprosjekt i Vorup ved Randers, som ikke bare beskytter mot fremtidige oversvømmelser, men også fører den unike naturen langs Gudenåen nærmere Randers sentrum.

Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamisk og bærekraftig aktivitetslandskap rundt «Hjertet», Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt som kombinerer undervisning, sport, fritid, kultur og sosiale aktiviteter.

Carlsberg Headquarters, Landskap

Landskapsløsningen for Carlsbergs hovedkontor bygger bro mellom fortid og nåtid, ute og inne og offentlig og privat med fokus på klimatilpasning.

Klimabåndet i Randers

Et innovativt klimatilpasningsprosjekt som viser at stigende havnivå, stormflo og stadig flere skybrudd ikke er et problem, men en mulighet til å styrke lokal identitet, bymessig sammenheng og til å øke verdien av fremtidig byutvikling.

Copenhagen International School, Landskap

Et lekende landskap omkring den nye Copenhagen International School i Nordhavn, København, dammer ramme rundt lek og aktiviteter for alle skolens aldersgrupper.

Bestseller kontorbygg, Landskap

Uteareal, atrier og design av takhager i forbindelse med Bestsellers kontorbygning ved Aarhus havn.

Aalborg Havnefront II

Masterplanen for andre etappe av Aalborg Havnefront bygger på prinsippene fra første etappe med promenaden som samlende element og er dessuten inspirert av klippenes møte med den flate stranden.

Aalborg havnefront

Helhetsplan for Aalborg Havnefront som med blant annet en havnepromenade gjenskaper forbindelsen mellom Limfjorden og byens middelaldersentrum.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark anlagt i 1930-årene og siden renovert og utvidet med nye utearealer utført i respekt for den landskapelige hovedideen.

Batteriet Sixtus

Sikring og gjenoppretting av det fredede festningsanlegget Batteriet Sixtus på Holmen.

Landskapskonsept Dannevirke

Landskapskonsept ved festningsverket Dannevirke forbedrer formidling, orientering, tilgjengelighet og oppholdsmuligheter. Samtidig verner konseptet om det historiske monumentet og omgivelsene i den arkeologiske parken.

LEGO® Campus

LEGO® Campus er et fleksibelt og bærekraftig kontorkompleks og en park som støtter LEGO Group sterke bedriftsverdier og lekne kultur.

Nordhavnsøerne - CIS Vannaktiviteter

Nordhavnsøerne er en urban park på vannet som skal koble sammen C.F. Møllers Copenhagen International School med bydelen, samt bydelen med resten av København.
Vis flere prosjekter