LEGO® Campus

Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamisk og bærekraftig aktivitetslandskap rundt «Hjertet», Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt som kombinerer undervisning, sport, fritid, kultur og sosiale aktiviteter.

Mjøsfronten

Mjøsfronten er en 50 000 kvadratmeter stor sjøfront i Hamar kommune. Prosjektet har som mål å skape et levende møtested og knytte byen Hamar nærmere Mjøsa.

Aarhus Blueline

Landskapskonsept for den sørlige moloen ved ny havn i Aarhus, med steinrev, lagune og tiltak for biologisk mangfold samt bastioner for fisking, idrett og fritid.

Carlsberg Central Office Landskab og renovering af Carl Jacobsens Hage

Landskapsløsningen for Carlsbergs hovedkontor bygger bro mellom fortid og nåtid, ute og inne og offentlig og privat med fokus på klimatilpasning.

Klimabåndet i Randers

Et innovativt klimatilpasningsprosjekt som viser at stigende havnivå, stormflo og stadig flere skybrudd ikke er et problem, men en mulighet til å styrke lokal identitet, bymessig sammenheng og til å øke verdien av fremtidig byutvikling.

Copenhagen International School, Landskap

Et lekende landskap omkring den nye Copenhagen International School i Nordhavn, København, dammer ramme rundt lek og aktiviteter for alle skolens aldersgrupper.

Bestseller kontorbygg, Landskap

Uteareal, atrier og design av takhager i forbindelse med Bestsellers kontorbygning ved Aarhus havn.

Aalborg Havnefront II

Masterplanen for andre etappe av Aalborg Havnefront bygger på prinsippene fra første etappe med promenaden som samlende element og er dessuten inspirert av klippenes møte med den flate stranden.

Aalborg havnefront

Helhetsplan for Aalborg Havnefront som med blant annet en havnepromenade gjenskaper forbindelsen mellom Limfjorden og byens middelaldersentrum.

Båtparken

Klimatilpasning og utvikling av Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mot oversvømmelser og skaper et attraktivt fjord- og parkliv som forbinder vannet med byen og støtter områdets identitet.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark anlagt i 1930-årene og siden renovert og utvidet med nye utearealer utført i respekt for den landskapelige hovedideen.

Batteriet Sixtus

Sikring og gjenoppretting av det fredede festningsanlegget Batteriet Sixtus på Holmen.

Fernbahnhof Hamburg-Altona Uteområder

Design av byrom som kobler sammen og gjør omgivelsene til den nye Hamburg-Altona jernbanestasjonen grønnere.
Vis flere prosjekter