Holes Bay, Poole - Masterplan. C.F. Møller

Holes Bay, Poole - Masterplan

Masterplanen forvandler et utilgjengelig industrihavneområde til et nytt og levende nabolag gjennom implementering av ny promenade- og offentlig romstrategi som redefinerer vannkanten og integrerer nye løsninger for flomsikring og forbinder havnen med sentrum.
 Holes Bay, Poole - Masterplan. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

FuturePlaces, BCP Council

Adresse

Poole, UK

Omfang

40 ha

År

2021-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Som mange andre kystbyer har Poole gjennomgått en transformasjon fra en naturlig havn til en industrihavn. En ny strategi for utvikling av promenader og byområder utforsker ulike designløsninger for tilgang til og mulighet til å nyte sjøkanten og nye grønne byrom som forvandler havnen til et nytt attraktivt område for både innbyggere og besøkende til Poole, Hamworthy og hele bukten, mens de sterke koblingene til havnens historiske arv er bevart og forbedret.

Ved å flytte fokus fra biltrafikk til gang- og sykkeltrafikk langs kaiene, bidrar den nye strategien til å avhjelpe mange av de infrastrukturelle problemene som finnes i dag med sterkt trafikkerte veier som skiller den sentrale middelalderbyen fra vannkanten. Ved å fokusere på en rekke identifiserte knutepunkter som knytter seg til eksisterende åpninger i bystrukturen, skapes et nytt forhold mellom byen og vannet, og det som tidligere ble ansett som et underliggende område forvandles til en ny, svært attraktiv forside. Det må skapes et nytt levende boligområde med en aktiv nærings- og sosial bruk i området som vil bedre kulturliv og byrom og bidra til å sikre aktiviteter langs kaia hele året.

Flomsikring integrert i landskapet

Masterplanen omfatter hele industrihavnen fra Poole togstasjon til Gamlebybrua på øst- og vestsiden av vannområdet, noe som tilsvarer 2,4 km vannkant. Flom er et alvorlig problem for området og det er behov for et sammenhengende flomsikringssystem rundt bukta og havnekanten for å beskytte eksisterende og fremtidige investeringer i området. Et nytt flomsikring integrerer sokler og platåer i terrenget, og danner en gradvis overgang fra den overveiende landskapsløsningen mot nord og en mer urban løsning rundt indre havn. I tillegg til integrert flomsikring og forbedring av et aktivt havnemiljø med rekreasjonsområder, støtter strategien bak masterplanen også å forbedre og støtte eksisterende økologiske miljø i havnen.

Les mer

Flere prosjekter | Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.