Søværket. C.F. Møller

Søværket

Tidligere vannverk omgjort til kombinert bypark, varmesentral og regnvannsbasseng, som fremmer den grønne omstillingen i forhold til vann, miljø og energi.
 Søværket. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Energi Viborg, Viborg Varme, Viborg Kommune

Adresse

Viborg, Danmark

Omfang

1 ha

År

2022-

Landskap

C.F. Møller Architects

Det gamle røde vannverksbygget på Sct. Kjelds Gade ved Nørresø er en viktig brikke i Viborgs historie, da den huset byens første vannverk, som sørget for tilførsel av rent drikkevann til viborgensere på begynnelsen av 1900-tallet. Nå gjenbrukes det tidligere vannverket til kombinert bypark, varmesentral og regnvannsbasseng, som fremmer den grønne omstillingen både i forhold til vann, miljø og energi.

Søværket formidler sin egen historie gjennom bevaring og (gjen)bruk av både det gamle vannverksbygget og en senere etablert rentvannstank. Vannverksbygget rommer et varmepumpeanlegg som forsyner områdets fjernvarmeforbrukere ved å hente varme fra de gamle borehullene.

Legendarisk formidling av både historie og teknikk

I rentvannstanken er det etablert et fosforrenseanlegg for bruk i varmeproduksjon, mens det er laget et område for lek og rekreasjon på tanken. Her kan du oppleve både områdets historiske funksjon som vannverk og dets nye varmeproduserende og regnvannshåndteringsfunksjoner. Det kan sees bl.a. ved bruk av vannrør som utforming av bord og benker.

Det er etablert et basseng rundt oppholdsarealet til rentvannstanken, som dekker størstedelen av Søværkets areal, og som kan romme 5.500 m3 regnvann. Kummen renser regnvannet fra nedbørfeltet, som er separatkloakkert, før utslipp til Nørresø. På denne måten bidrar Søværket i fremtiden både til byliv, energiforsyning og vannkvalitet, samtidig som det styrker de historiske fortellingene.

Bak prosjektet ligger et tverrfaglig samarbeid mellom Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborg kommune og C.F. Møller arkitekter. Søværket-prosjektet viser potensialet i å gjenbruke gamle tekniske anlegg på innovative måter, til beste for både miljøet og beboerne.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.