Fremtidens Sølund

Et ambisiøst foregangseksempel på fremtidens byintegrerte pleiesenter som bringer sammen flere generasjoner i en enkelt blokk.

Storstrøm Fengsel

Med en arkitektur som underbygger de innsattes mentale og fysiske trivsel skal Storstrøm fengsel danne rammene for verdens mest humane og resosialiserende fengsel.

Hospits Djursland

Hospits i Rønde med utsikt over Kalø Vig.

Ressurssenter på Coburg Crescent

Et nytt ressurs- og dagsenter for voksne med lærevansker, i Tulse Hill sør i London.

Krebsestien - omsorgssenter

Nytt omsorgssenter i Gjesing med 100 nye omsorgsboliger, som også danner midtpunktet for en seniorby som forbinder omsorgssenteret med resten av Gjesing.

Arveset gård - gjendiktning av et gårdsanlegg

Arveset gård fra 1849 er et historisk gårdsanlegg i Oslo. Prosjektet her gjenskaper to av gårdens nå nedrevne bygninger – låven og vognskjulet – som en del av et boligsenter for hjemløse.

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Nytt integrert helsekompleks i Singapores nordlige region Woodlands med akuttsykehus, helsesenter og sykehjem.

Brogården

Gjestehus til kurssenteret Brogaarden med plass til 14 familier med handikappede barn.

Strandparken

Nye boliger av høy kvalitet for eldre ved havnen sentralt i Simrishamn, med fokus på bærekraft og god arkitektur. I markanvisningen inngår seniorboliger med ca. 80 leiligheter samt pleie- og omsorgsboliger med 60 leiligheter.

Strandbakkehuset barnehospice

Det nye barnehospicet Strandbakkehuset kombinerer arkitektur og natur for å skape et trygt fundament med hensyn til hospicefilosifien: liv, lek og lindring.

Ellingsrudhjemmet

Sykehjem nær fjell og skog med vekt på lys og store uteområder. Tanken bak sykehjemmet har vært å gjøre et stort bygg oversiktlig og begripelig – både utenfra og innvendig.

Radarveien

Omsorgsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Fuglsang Sø Senter

Aktivitetssenter for eldre i lokalområdet og 112 sykehjem delt inn i mindre grupper.
Vis flere prosjekter