RWTH Aachen Universitetshospital, utvidelse

Utvidelse av det ikoniske sykehuskomplekset RWTH i Aachen, Tyskland, som skal romme en topp moderne kirurgisk avdeling med intensivavdeling og ny, offentlig ankomsthall.

Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg

Ny hovedbygning med sengeposter, akuttmottak og miljøhall. De tradisjonelle lange sykehuskorridorene er erstattet med en tunmodell og åpne fellesarealer som gir effektiv logistikk og utsikt fra alle pasientrom.

Aarhus Universitetshospital - AUH

Det store sykehuskomplekset er organisert som en by med et hierarki av kvarterer, gater og torg som grunnlag for en mangfoldig og levende, grønn bydel.

Akershus Universitetssykehus (Nye Ahus)

Akershus Universitetssykehus er det største i en av rekke nye sykehusprosjekter i Norge.

Akutt- og infeksjonsklinikk, SUS, Malmö

Akutt - og infeksjonsklinikk på Universitetssykehuset SUS i Malmö.

Hospits Djursland

Hospits i Rønde med utsikt over Kalø Vig.

Brønderslev Sundhedshus

Helsehus som skal danne ramme rundt unike helsefaglige fellesskap i Nordjylland.

LMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Masterplan som forvandler en monoton «helsefabrikk» fra 1970-tallet til en variert og grønn sykehusby i menneskelig skala.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utvidelse og modernisering som kombinerer en ny bygning, et tilbygg og en eksisterende bygning i et nytt og ombygd kompleks.

Tampere psykiatriske klinikk

Ny psykiatrisk klinikk ved Tammerfors universitetssykehus, en bygning som skal bidra til pasientens legende prosess og personalets arbeidsmiljø – et helbredende miljø for felles beste.

Springfield University Hospital, psykiatri

Springfield universitetssykehus er basert på konseptet «evidensbasert arkitektur» for å gi terapeutiske omgivelser for pasienter og for å sikre trivselen for ansatte og besøkende.

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 og godsterminal

Ny regional sentral for sterilisering av sykehusutstyr, og godsterminal for varer til og fra Rigshospitalet i København.

Ressurssenter på Coburg Crescent

Et nytt ressurs- og dagsenter for voksne med lærevansker, i Tulse Hill sør i London.
Vis flere prosjekter