AU-FOOD. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

AU-FOOD

En samling av all livsmedelsforskning vid Århus universitet i samma byggnad, AU Food, syftar till att främja en närmare integrering av forsknings- och utbildningsmiljön, och göra det lättare för studenter och forskare att engagera sig i tvärvetenskaplig verksamhet.
 AU-FOOD. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS)

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

9 500 m² , varav laboratorier och kontor 7 000 m², växthus 2 500 m²

År

2017-2019

Byggherrerådgivning

Rambøll

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Rambøll

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Konsult växthus: Jørn Rosager

För att stärka och föra samman Århus universitets olika forskningsmiljöer inriktade på livsmedel har universitetet velat slå ihop Institutionen för livsmedelsforskning och Argo Food Park i Skejby i en ny byggnad som kallas AU Food. En närmare integrering mellan institutionen och universitetets övriga forsknings- och utbildningsmiljö gör det lättare för studenter och forskare att bedriva tvärvetenskaplig verksamhet. AU Food inrymmer en kontors- och laboratoriebyggnad, ett växthus och en semi-fältanläggning med försöksjord för fruktodlingar och tillhörande byggnader.

Arkitektur som uppmuntrar till forskning

Fokus för arkitekturen har lagts på att skapa en miljö med möjligheter till möten mellan olika discipliner och forskningsmiljöer. Det gör att forskningsverksamheten breddas, förutsättningar för kunskapsdelning skapas och inspiration ges till banbrytande forskning. AU Food är byggt som korta huslängor i tre våningar som placerats omlott. De förbinds genom en tvärgående foajé och ett öppet atrium. Mellan längorna har gröna, intima, skyddande trädgårdsutrymmen skapats. Byggnadens forskningsfunktioner är inredda med innovativa och moderna laboratorier med forskningskontor och konferensrum. På entréplanet, centralt beläget i byggnaden, finns också ett café, konferens- och allrum i öppen anslutning till foajén, som ger ett ljust och öppet intryck med tre våningar höga fönster. Byggnadens fasader är tillverkade av galvaniserade järnplåtar med fönster och fönsterband delvis avgränsade med trälameller. Varje material bildar ett eget mönster som följer fönsterbandet runt byggnaden.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.