UBP Research Hub. C.F. Møller

UBP Research Hub

Research Hub är startskottet och utvecklingen av ett labbkoncept för laboratorielokaler som möjliggör Uppsala Business Parks fortsatta expansion.
 UBP Research Hub. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Klövern

Adress

Uppsala, Sverige

Omfattning

3 500 m²

År

2017-2022

Entreprenör

NCC

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Research Hub är en ny byggnad som är placerad intill ”Byggnad 5” och förhåller sig till befintlig struktur, mediastråk, intransportvägar och bebyggelsehistoria. Ett respektfullt tillägg och bearbetning av en klassisk laboratoriemiljö.

Den nya laboratoriebyggnaden är anpassningsbar och flexibel för framtida behov – ett koncept som kan anpassas till andra platser i parken och eventuellt till fastigheter på andra platser. Stor tonvikt har lagts på att ansluta till befintlig laboratoriebebyggelse.

Laboratorievåningarna är effektivt planerade och möjliggör upp till fyra hyresgäster per plan. Entrén till den nya tillbyggnaden sker via huvudstråket och vidare in till en publik zon för möten och pauser. Layouten är en tvåkorridorslösning, med våta labb i byggnadens mitt och kontor mot fasaderna. Kontorsområdet består av fasta kontorsplatser, med både en- och flermodulsrum. Lägen för tvärkorridorer finns planerade och förberedda att utföras vid behov.

Öppen och transparent laboratoriemiljö

Bashuset innehåller grundinstallationer och installationsstråk förberedda för ett antal olika labbkonfigurationer för att möta behovet hos hyresgäster av olika storlekar. Konceptet erbjuder en flexibilitet till en rimlig nivå. För att skapa en öppen och transparent laboratoriemiljö som uppmuntrar till kunskapsutbyte och innovativa tvärvetenskapliga projekt, är väggarna mellan laboratorier och kontorszon utformade som glasväggar från golv till tak i så stor utsträckning som möjligt. Research Hub står för en hållbar miljö som ger de bästa förutsättningar för befintliga och nya kunder att växa och utvecklas i.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.