Teknologisk Institut Campus. C.F. Møller

Teknologisk Institut Campus

C.F. Møller Architects ritar Teknologisk Instituts 50 000 km2 stora nya campusområde med tolv byggnader fördelade på totalt 8 000 km2 i Århus Nord. Området kommer att vara väl integrerat med landskapet.
 Teknologisk Institut Campus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Teknologisk Institut

Adress

Aarhus, Lisbjerg, Denmark

Omfattning

50 000 m²

År

2018-

Byggherrerådgivning

CFM

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Det nya campusområdet för Teknologisk Institut kommer att inrymma de mest högteknologiska laboratorierna i Norden, och omfattar 50 000 km2 för forskning, utveckling och tester av digitala och hållbara lösningar. Designen är framtidssäkrad med avdelningar som kan expandera och minskas i takt med nya tekniska möjligheter och utvecklingar.

Campusområdet byggs i fyra kluster med tolv separata byggnader fördelade på totalt 8 000 km2, som växlar mellan tre våningar med varierande dimensioner för att ge ett levande uttryck. Byggnaderna ligger parallellt eller i rät vinkel mot varandra, och samlas runt en innergård där huvudbyggnaden ligger som ett gångjärn mellan klustren.

Huvudbyggnaden består av tre rektangulära byggnadskroppar med olika dimensioner och höjder, och med sina sex våningar är den navet i Teknologisk Instituts campusområde. Bottenvåningen har stora glaspartier som ger huvudbyggnaden en öppen och välkomnande fasad som inrymmer matsal, kontorsutrymmen och konferensrum.

Byggnader integreras i landskapet

Genom att variera röda och bruna nyanser i tegel och fogbruk i kombination med glaspartier, skapas variation i fasaderna. En rutnätsstruktur i tegelfasaderna skapar rytm och sammanhang mellan klustren. Samtidigt gör arkitekturen och den dämpade färgskalan att byggnaderna smälter in i det omgivande landskapet på ett naturligt sätt. Det innebär att vissa byggnader kommer att få en källarvåning som ligger under den naturliga terrängen i ena änden av byggnaden, och där samma våning blir en bottenvåning i andra änden av byggnaden.

Fönsterpartierna i försöksanläggningarna ger ett optimalt dagsljusinsläpp och för in miljön och aktiviteterna på innergården och det så kallade Expo-landskapet som anläggs som ett band genom byggnaderna. Expo-landskapet är till för växtexperiment och som utställningsområde för både yrkes- och rekreationssyften för anställda och andra intressenter.

Det sammantagna arkitektoniska intrycket får byggnaderna att framstå som en helhet där alla byggnadernas funktioner är likvärdiga.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.