Incuba Science Park, Skejby. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Incuba Science Park, Skejby

Projektet innefattar forskningsfaciliteter till Incuba Science Park vid Skejby sjukhus. Syftet med placeringen vid sjukhuset är att skapa ett nära samarbete mellan sjukhuset forskningsmiljö och andra institutioner och verksamheter inom biomedicinsk forskning. Laboratorier och djurstall i genteknologisk klass 1 med möjlighet för uppgradering till klass 2 och 3.
 Incuba Science Park, Skejby. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Uppdragsgivare

Incuba (Forskerpark Aarhus A/S)

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

6 700 m² laboratorieareal, fuldt udbygget 18500 m²

År

2002-2008, etape 1 opført 2003, etape 2 opføres 2007-08

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Bebyggelsen består av en rad parallella byggnader som till form, material och byggnadshöjder bygger vidare på principerna i Skejby sjukhus.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.