Pharma Science Building. C.F. Møller. Photo: Kurt Hoppe

Pharma Science Building

Pharma Science Building er en ny modern laboratoriebyggnad som byggt till Det Farmaceutiska Fakultetet som ingår i Köpenhamns universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus.
 Pharma Science Building. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Bygningsstyrelsen (BYGST)

Adress

Nørre Allé, Köpenhamn, Denmark

Omfattning

5 130 m²

År

2010-2016

Ingenjör

Moe

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Schønherr Landskab

Konstnär

Ferdinand Ahm Krag

Pharma Science Building ska fungera som en samlingspunkt för den hälsovetenskapliga fakulteten (Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Nya och befintliga byggnader kopplas ihop via ett atrium och gångbroar inomhus. Tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan flera institutioner möjliggörs bl.a. genom att upprätta nya laboratorier och gemensamma utrymmen.

Den kompakta byggnaden är skulpturalt utformad med en vinkel i våningsplanen, vilket skapar ett rymligare atrium och ökad fasadlängd inom ett begränsat byggområde. Fasaderna är genomgående klädda med rombformade tombakplåtar vilket ger byggnaden en samlad geometrisk form som endast bryts upp i strategiskt sammanhängande fält och bjuder in till såväl insyn som utblick. Fasadens mörka tombakplåtar kontrasterar fint mot de befintliga byggnadernas ljusa fasader.

Utmärkande för den invändiga utformningen av Pharma Science Building är genomskärningarna i alla våningsplan. Detta skapar överblick och stärker såväl gemenskapen som inlärnings- och utvecklingsmiljön samt ger ett generöst dagsljusintag. Det optimerade dagsljusutnyttjandet är en av anledningarna till att Pharma Science Building kan uppföras som lågenergiklass 2015 med ett totalt energibehov på högst 41 kWh per kvadratmeter och år.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.