Aarhus Universitetshospital (AUH) - laboratorier. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Aarhus Universitetshospital (AUH) - laboratorier

De nya laboratorierna för patologi och klinisk biokemi vid Aarhus Universitetshospital (AUH) erbjuder medarbetarna den senaste tekniken i en fysisk miljö med fokus på att släppa in dagsljus, hålla borta bullret från de öppna laboratorieytorna och underlätta kommunikation och interaktion mellan medarbetarna.
 Aarhus Universitetshospital (AUH) - laboratorier. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

13 500 m²

År

2013-2016

Byggherrerådgivning

NIRAS A/S

Ingenjör

Rambøll Danmark, Alectia, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Cubo Akitekter

Landskap

Schønherr Landscape

Laboratorierna ligger i sjukhusets centrala laboratoriebyggnad på första, andra och tredje våningen och består av ett antal speciallaboratorier. Analyser av blod-, sekret- och vävnadsprover är avgörande för en snabb patientdiagnos, så för att minimera transport- och analystid levereras en betydande del av proverna via ett rörpostsystem och analyseras i en automatiserad process.

Speciallaboratorierna är så långt som möjligt utformade utifrån en enhetlig princip bestående av tre zoner. Ut mot fasaden är laboratorierna utformade med en zon bestående av i första hand tysta rum som är avskärmade mot övriga laboratorieområden med skjutdörrar, och platsen får ett generöst inflöde av dagsljus.

På båda sidor om de inre gångvägarna finns en zon som i allmänhet är utformad med öppna laboratorieytor som säkerställer en effektiv användning av rummet och underlättar kommunikationen mellan medarbetarna. De öppna laboratorieytorna hålls generellt fria från bullrig utrustning som istället är samlad på en yta längst inne i anslutning till byggnadens centrala teknikområden.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.