Max Planck Institute Heidelberg. C.F. Møller

Max Planck Institute Heidelberg

Det nya Max Planck-institutet för medicinsk forskning kommer att fungera som en tyngdpunkt för campuset och stimulera innovation för det historiska Hidelberg Universitet som fostrat sex nobelpristagare.
 Max Planck Institute Heidelberg. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Max Planck Gesellshaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Adress

Heidelberg, Tyskland

Omfattning

16 550 m²

År

2019, Tävling

Ingenjör

Bollinger + Grohmann Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Laborplaner Tonelli AG Aesthetica Studio

Med dess placering i universitetsområdets sydvästra hörn är Max Planck-institutet den första platsen du ser när du kommer in på campus. Institutets nya byggnad är utformad med kolonner i fasaden och centralpunkter som formar två zoner, en för laboratorier och en för kontorslokaler. I kontorszonen leder ett generöst atrium med skulptural trappa upp till övervåningen. Utmed atriet finns alla de huvudsakliga gemensamma utrymmena utplacerade, och istället för långa smala korridorer vidgas hallen här och var så att den skapar en liten kaffehörna och informella mötesplatser. Utrymmena för samverkan säkerställer god kommunikation mellan de olika avdelningarna och ger upphov till sociala nav för samarbete och kunskapsutbyte. Alla korridorer leder till ett gemensamt utrymme eller mot fasaden och ramar in vyn. Glasväggar mellan kontorsutrymmena, laboratorierna och hallen skapar öppna och attraktiva arbetsutrymmen. Kring centralpunkterna används träbeklädnad som akustisk absorbent för att skapa en bättre social arbetsmiljö.

Med framtidsplaner.

Taket på institutets nya byggnad är en lummig grön takträdgård för byggnadens alla användare, vilket ger en unik utsiktspunkt över campuset med 360 graders vy. Med tiden kan detta utrymme förvandlas till extra laboratorium.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.