Universitetsbyen Aarhus – Byggnadskomplex 1870. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Universitetsbyen Aarhus – Byggnadskomplex 1870

Ombyggnad och renovering av Aarhus Kommunehospital till moderna forskningsanläggningar för Aarhus Universitet och utveckling av campus, den så kallade Universitetsbyen.
 Universitetsbyen Aarhus – Byggnadskomplex 1870. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

FEAS – Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, hyresgäst: Aarhus Universitet

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

28 900 m²

År

2018-2022

Byggherrerådgivning

Rambøll

Ingenjör

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den samlade omvandlingen av Aarhus Kommunehospital till Universitetsbyen skapar ett samlat campus som integrerar stadsliv, butiker, affärer, bostäder och institutioner och skapar en länk till de omgivande kvarteren. Ombyggnaden och renoveringen inkluderar upprustning av forsknings- och undervisningslaboratorier samt kontorsleasing i syfte att skapa attraktiva externa hyreskontrakt. Upprustning av laboratorier för Institutet för Molekylärbiologi och Genetik, samt inredning av genteknik, klass 1 och 2 och ett fiskstall för forskningsändamål.

Respekt för befintliga byggnader

Strategin för den första delen av omvandlingen av Aarhus Kommunehospital är att säkerställa en bevarande tillgång till den arkitektur och homogenitet som finns i området. Komplexet består huvudsakligen av byggnader uppförda för sjukhusanvändning i mitten av 1950-talet, som är nedslitna såväl konstruktionsmässigt och installationstekniskt.

Byggnadens utformning, omfattning och fasader bevaras. Alla tekniska installationer har bytts ut mot nya och moderna system. Takbeklädnaden på flera av byggnaderna kommer att bytas ut och fasadpaneler ges samma uttryck som den befintliga. Klimatskärmen har renoverats genom att de befintliga stålfönstren har bytts ut mot aluminiumfönster med samma uppdelning och profildimensionering. I samband med ombyggnaden har ytor, målningar, golvbeläggningar och takbeläggningar miljösanerats från miljöfarliga ämnen som asbest, tungmetaller och PVC. Byggnadskomplexet bedöms kunna uppnå en DGNB-certifiering i silver efter ombyggnaden.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.