ZHAW Campus Winterthur. C.F. Møller

ZHAW Campus Winterthur

Det tekniska universitetets nya campus ZHAW utgör ett öppet och kreativt nav för teknisk kunskap och avancerad innovation, och är tätt integrerat med omgivningen.
 ZHAW Campus Winterthur. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

ZHAW Campus Winterthur

Adress

Winterthur, Switzerland

Omfattning

25 000 m²

År

2018, tävling

Ingenjör

Drees & Sommer, ZPF Ingenieure, Pro Engineering, Waldhauser + Hermann, Gruner, Laborplaner Tonelli

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Stähelin Architekten

Landskap

SLA

Det tekniska universitetets nya campus i Winterthur är ett modernt och dynamiskt campus som är tätt integrerat med omgivande stadsdelar och naturområden. Projektet består av tre delar: campusparken samt de två byggnaderna TLN1 och TLN2 med studie- och forskningsanläggningar. De nya byggnaderna och campusparken förbinder de befintliga historiska byggnaderna med staden Winterthur. Här skapas ett urbant campus med närkontakt till naturen.

Transparent fasad med integrerade solpaneler

Byggnadens struktur och våningarnas indelning syns tydligt genom glasfasaderna. Solpaneler integreras i fasaden och säkerställer att framtidens miljökrav uppfylls. Byggnaden TLN1 med fyra våningar har ett öppet och tillgängligt markplan. TLN1 har två spiraltrappor som förbinder bottenvåningen med matsalen på första våningen. På våningarna högre upp finns labb och kontor centrerade runt ett atrium. Detta atrium skapar ett socialt och kreativt hjärta i byggnaden. Härifrån ser du alla funktioner inom byggnaden samt campusparken och stadsmiljön runtom. Vända mot atriet finns mötesutrymmen, utställningslokaler och öppna kontor. Det finns en flexibilitetszon mellan labben och kontoren som garanterar flexibilitet även i framtiden. Byggnaden TLN2 har labb på de undre våningarna och kontor på våningarna ovanför. Båda byggnaderna ger optimala förhållanden för att studera och forska. Med öppenheten och närheten till naturen blir nya campus en plats att trivas på, och en referenspunkt både lokalt, nationellt och internationellt.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.