Panum Instituttet, ny inredning av laboratorierna. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Panum Instituttet, ny inredning av laboratorierna

C.F. Møller har, vid sidan av arbetet med att bygga ut Panum-komplexet, ett särskilt ramavtal för renovering av det befintliga byggnadskomplexet. Arbetet omfattar ny inredning av laboratorierna, fasadrenovering, byggnadsunderhåll och mindre utvidgningar.
 Panum Instituttet, ny inredning av laboratorierna. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

BYGST, Københavns Universitet

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

141 000 m², herav 10.000 m² renovering

År

2009-2015

Ingenjör

EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Konstnär

Tonning Rasmussen

Laboratorieinredningens färgskala och ytskikt är anpassade efter komplexets ursprungliga koncept, som den danske konstnären Tonning Rasmussen tog fram i samband med byggnationen i början av 70-talet. Färgerna går igen på dörrar, element och elementskydd.

Med sina nya ljusa ytskikt och glaspartier får laboratorierna och kontorsrummen ett vänligt och öppet intryck. Glasväggarna bjuder dessutom både på utsyn och ljus, medan translucenta plastfält i glasen förhindrar insyn.

Alla laboratoriebänkar, dragskåp och LAF-bänkar är höj- och sänkbara; en funktion som vi i nära samarbete med användare och tillverkare har utvecklat för att de ska leva upp till GMO-kraven. Syftet är att varken människor eller yttre miljö ska utsättas för hälsorisker eller ta skada av arbetet med genetiskt modifierade organismer.

Laboratorierna är utformade så att de kan godkännas för GMO-skyddnivåerna 1 och 2 samt DJUR, utan att man behöver kompromissa med möjligheterna till interaktion, samvaro och kunskapsdelning i rummen.

Under arbetet med att inreda laboratorierna har C.F. Møller haft en löpande dialog med användarna – professorer, doktorander och biomedicinska analytiker – dels för att alla de som så småningom ska arbeta här ska få vara med och påverka utformningen, dels för att tydliggöra forskargruppernas behov och önskemål.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.