Gemini. C.F. Møller

Gemini

Genomgripande renovering och modernisering av laboratorie- och utbildningsbyggnaden Gemini för att möta framtidens inlärnings- och energistandarder och samtidigt bevara byggnadens historiska arkitektoniska särdrag.
 Gemini. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

TU/E

Adress

Eindhoven, Netherlands

Omfattning

35 000 m²

År

2018, tävling

Ingenjör

ABT

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Barcode Architects

Gemini renoveras och moderniseras för att uppfylla de ambitioner som det tekniska universitetet TU Eindhoven har för hållbarhet, teknik, utbildning och forskning. Nya Gemini ska säkerställa att universitetet kan möta framtiden med moderna och inlärningsoptimerade anläggningar.

TU/e ritades av den nederländska arkitekten S.J. van Embden 1974. Van Embdens arkitektoniska visioner bibehålls i nya Gemini, och märks på arkitekturens robusthet och den exponerade konstruktionen. En glasfasad ger konstruktionen genomsynlighet och gör att de tekniska funktionerna i byggnaden syns, men ger också en insyn i aktiviteten i byggnaden. Den nya fasaden och förbättrade isoleringen möter de moderna standarderna för miljö och energi.

Olika takhöjder ger utrymme för alla funktioner

Byggnaden är uppdelad i två avdelningar, där en avdelning inrymmer administrativa funktioner och en avdelning har tekniska laboratorier. I den administrativa avdelningen är de tekniska installationerna inbyggda i en sidovägg i rummet, istället för att som brukligt installeras i taket. Detta ger bekväm takhöjd och samtidigt utrymme för moderna elektriska installationer. I andra delen av byggnaden ligger den tekniska avdelningen, med 1,5 våningars höjd som ger mer utrymme för tekniska installationer, maskiner och andra saker som behövs i ett laboratorium.

Centralt i byggnaden finns en trappa som ger en unik vy över de olika våningarna på de två sidorna. De två avdelningarna är förbundna med flera atrier, som ger dagsljus hela vägen ner genom byggnaden. På så sätt skapas en betydligt mer energivänlig byggnad, som samtidigt främjar modern inlärning och forskning inom en historiskt viktig ram, som också i framtiden kommer att vara en viktig del av universitetets identitet.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.