Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet

 Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Universitets- och Bygningsstyrelsen (BYGST) och Köpenhamns Universitet
Donation: A.P. Møller och Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond till Almene formål

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

42700 m² (24.700 m² laboratorier, kontor och gemensamma funktioner och 18.000 m² foajé, cafeteria, föreläsningssalar, klassrum och tek

År

2010-2017

Tävling

1:a pris i international arkitekttävling. 2010

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass. Tornet framstår även som ett fyrtorn i Köpenhamn, samtidigt som det bidrar till att utveckla lokalområdet.

Tornet är en förlängning av Panum, Köpenhamns Universitets hälsovetenskapliga fakultet, och rymmer både forsknings- och undervisningsfaciliteter samt ett konferenscenter med hörsalar och mötesrum som är uppkopplade till den allra senaste tekniken.

För att skapa en arkitektur för hälsoforskning i världsklass är det viktigt att skapa en plats med många möjligheter att mötas — både mellan olika yrkesgrupper och mellan det offentliga och den vetenskapliga miljön. Det gör att forskningsverksamheten breddas, skapar förutsättningar för kunskapsdelning och inspirerar till banbrytande forskning.

Genom att ge byggnaden formen av ett torn har det skapats plats för en grön och urban campuspark som är tillgänglig för allmänheten, vilket gör att den omgivande stadsdelen införlivas och utvecklas. ”Den svävande stigen” för gående och cyklister förbi delar av Maersk-tornet, där allmänheten har möjlighet att komma helt nära byggnaden och forskarna, samtidigt som det skapas en ny förbindelse mellan Nørre Allé och Blegdamsvej.

Tornet vilar på en låg bas som innehåller alla gemensamma faciliteter. Basen är tillgänglig för allmänheten och framstår med sin transparenta glasfasad som öppen och i nära dialog med de gröna omgivningarna.

I själva tornet ligger forskningsfunktionerna med innovativa och moderna laboratorier. På varje våning är funktionerna samlade i en effektiv slinga, vilket ger korta avstånd och ökar möjligheterna till samarbete.

Tornet binds samman både horisontellt och vertikalt av ett öppet atrium, där en genomgående skulptural spiraltrappa förbinder de femton våningarna visuellt och fysiskt. Runt trappan ligger det på varje våning ett öppet och inbjudande ”Forskartorg”, som fungerar som en naturlig mötesplats och ett gemenskapsutrymme för de många anställda. En utsnitt i fasadens kopparjalusier synliggör spiraltrappan och forskartorgen utifrån och gör tillsammans med den öppna basen att det ges en inblick i aktiviteterna i tornet.

Tornets fasad är indelad i ett rutnät av kopparklädda jalusier. Jalusierna fungerar som en klimatavskärmning som rör sig och efter behov skärmar av direkt solljus och skyddar mot överhettning. Samtidigt ger jalusierna en djup reliefeffekt och bryter ner tornets storskalighet i mindre enheter.

Tornet har Danmarks mest energieffektiva laboratorier, där spillenergi återvinns till en nivå som inte tidigare har setts, något som i kombination med fasadens klimatavskärmning gör byggnaden till en pionjär inom energieffektiva laboratorier.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

P & Partners

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

SLA

Andra samarbetspartners

aggebo&henriksen, Cenergia, Gordon Farquharson samt Innovation Lab

Pris

 • Civic Trust Award - Commendation. 2019
 • Nominerad till the Mies van der Rohe Award. 2019
 • Architecture MasterPrize - Healthcare Architecture. 2018
 • Building Better Healthcare Award, Best International Design. 2018
 • ICONIC AWARDS; Innovative Architecture - Selection. 2018
 • ISCN Sustainable Campus Excellence Award. 2018
 • City of Copenhagen’s Architecture Award. 2018
 • MIPIM Award - Best healthcare development. 2018
 • Nominerad till Ibyen-prisen. 2018
 • Sustainable Campus Excellence Award, Winner ‘Building and Innovative Infrastructure’. 2018
 • The Chicago Athenaeum - International Architecture Award. 2018
 • The Plan Award - Honorable Mention. 2018
 • The Plan Award, Education – shortlisted. 2018
 • Copper in Architecture. 2017
 • Foreningen Hovedstadens Forskønnelse. 2017
 • NAF Awards - shortlist. 2017
 • Scandinavian Green Roof Award. 2017
 • WAF Award - Higher Education & Research. 2017
 • AfH Design Award - International Project, Highly commended. 2015
 • 1:a pris i international arkitekttävling. 2010

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Ventilation

Energisnål byggnation

Energifönster

Gröna tak

Livscykelanalyser

Hållbar planering

Regnvattenanvändning

Prefabricerade element

Energirenovering

Flexibilitet

LED

Sunt inomhusklimat

Bullerreducering

Lågenergistandard (2015)

Referenser

 • 2018 ARQ #819, p. 1,16-22
 • 2018 Design.Architecture.Style #23, p. 22-25
 • 2018 Glass & Fasade #1, p.26-29
 • 2018 id+c magazine #286 p. 118-123
 • 2018 md Office #5, p.10-16
 • 2018 Premier Construction #26, p. 1, 74-79
 • 2018 Green Architecture Today, p. 92-97
 • 2018 Ride a bike! Reclaim the City, p. 158-159
 • 2017 Arkitekten #8, p. 76-85
 • 2017 Byggeri #1, p.12-25
 • 2017 FORM #3, p.100
 • 2017 News in Nordic Architecture, p. 46-51
 • 2016 Byggeri + arkitektur, # 71, p. 4
 • 2016 byggeri+arkitektur #76, p.10-14
 • 2016 estate #1, p. 48-53
 • 2016 Art of Many catalogue, The Danish Pavilion, Biennale Architettura, p. 145-147
 • 2015 Arkitekten #12, p. 25
 • 2015 Monitor business, juni/august 2015, p. 47-50
 • 2013 Creative Diagram in Architecture, p. 100-103
 • 2013 Rheinzink, # 2 2013, p. 5
 • 2012 Byggeri + arkitektur # 48, p. 12-14
 • 2012 Architecture Technique p.140-147
 • 2012 BIO ZOOM, Danish Society for biochemistry and molecular biologi, p. 4-5
 • 2012 Scan Magazine, July 2012, p. 54
 • 2012 AT Architecture Technique #2, p. 140
 • 2011 Arkitekten 01, Konkurrencer 2010 p. 41-84
 • 2011 C3 #317 p. 30-31
 • 2011 l'ARCA, 271, p. 92-97
 • 2011 Living & Working #6, p. 108-111
 • 2011 Mark, Another Architecture #30, p. 17
 • 2011 RUM 12/2011 p. 65
 • 2011 SPACE #520 March 2011 p.26-29
 • 2011 Architecture Competition Works, p. 162-169

Utbildning

NYA ISLANDS BRYGGE SKOLA

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

NYA SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Nytt visionärt universitetsområde som samlar en rad utbildningar i en levande och aktiv undervisningsmiljö med stark förankring i staden.

AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

HJÄRTAT I IKAST

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

NYA TIUNDASKOLAN

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

TÄBY PARK SKOLA

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Yrkesskola med fokus på optimala inlärningsutrymmen som kombinerar arkitektur och lärande - alla med direkt tillgång till en gemensam, samlande studiemiljö.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Skolbyggnation på Bali inspirerats av Montessoriprinciperna, med samspel med naturen och stor rörelsefrihet för att möjliggöra inlärning genom nyfikenhet och lek.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

MOLDE KULTURSKOLE

En ny, inspirerande ram för kulturlivet på Moldes gamla fängelsetomt. Kulturskolan integrerar Moldes tidigare fängelse och rådstue, som båda är k-märkta.

DOMUS MEDIA

Komplett utvändig och invändig restaurering av Domus Media Västra flygeln och Aulan, en del av universitetsområdet från 1811 i centrum av Oslo.

NY OGNA SKOLA

Modern och framtidsinriktad inlärningsmiljö i den norska byn Ogna – och samtidigt den lokala samlingsplatsen.

TEKNISKA FAKULTETEN – SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Ny skolbyggnad till Den Internationale Skolan i Ikast-Brande, med både skola, fritidshem och förskola.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- och textilskola i Birk Centerpark vid Herning.

AALBORG UNIVERSITETS NYA HÖRSAL

Ambitionen med Aalborg Universitets nya hörsal har varit att skapa ett landmärke för universitetet – och med den centrala placeringen på Campus Sdr. Tranders också en samlingsplats för anställda och studenter.

A.P. MØLLER SKOLAN

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet med plats för 3 000 studenter, forskare och lärare i IT-byn Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLA

Renovering av kulturhistoriskt skyddad skola och ny byggnad med gymnastikhall, ämnesrum och klassrum.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHÖGSKOLAN I AARHUS

Handelshögskole uppbyggd kring en rad olika uppenhålls och gårdsrum.

NAVITAS PARK

Förslaget till Navitas Park, inrymmer Ingenjörshögskolan i Aarhus och Aarhus Maskinverkstadsskola samt en ny forskningspark för energi och hållbarhet. Utgår från det framskjutna läget i Aarhus hamn.

ÄLVSTRANDENS UTBILDNINGSCENTRUM

Om - och tillbyggnad av Älvstrandsgymnasiet till utbildningscentrum med bl.a. grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

AUTO COLLEGE

Ny skolbyggnad med verkstäder och klassrum för en av Danmarks största yrkesskolor inom fordonsindustrin.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg.

FÖRSKOLAN DRAGEN

En av de första institutionerna i Danmark som är uppförd som passivhus, dvs. en byggnad med minimal energiförbrukning.

HERNING GYMNASIUM

Utbyggnad och renovering av Herning Gymnasium.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- och nybyggnad av 20 000 m2 utbildningslokaler, bibliotek och kontor.

NOBELPARKEN, AARHUS

Komplexet omfattar byggnader för undervisning, företagsverksamhet och bostäder i norra Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningslokalerna för Syddansk Universitet i Esbjerg ligger i ett campusområde.

SJÖAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Byggnationen omfattar fem auditorier samt diverse kontor och gemensamma faciliteter.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisning och studentbostäder i Bjerringbro för Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omvandling av det tidigare ortopedsjukhuset till teologisk fakultet vid Aarhus Universitet.

HOLTET YRKESSKOLA

Utbyggnad och ombyggnad av gymnasieskola för yrkesstudier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole, som byggts på med flera avdelningar under en rad år.