HAFUN (Hamburg Fundamental Interactions Laboratory), Hamburg Universitet. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

HAFUN (Hamburg Fundamental Interactions Laboratory), Hamburg Universitet

Ett landmärke för Science City Bahrenfelds forskningscampus i Hamburg. Två forskningscenter samlas under ett tak, som rymmer både högteknologiska underjordiska laboratorier och öppna miljöer för kunskapsutbyte och spridning av kunskap.
 HAFUN (Hamburg Fundamental Interactions Laboratory), Hamburg Universitet. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Sprinkenhof GmbH

Adress

Hamburg, Tyskland

Omfattning

12 000 m²

År

2023-2029

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2023

Ingenjör

BZS-Bauphysik GmbH Christian Bonik GmbH Fassadenberatung

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

BAL, Bauplanungs und Steuerungs GmbH

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2023

Det nya forskningscampus Science City Bahrenfeld i Hamburg kommer att bli ett kompetenscentrum för hela Tyskland och Europa. HAFUN kommer att vara en nyckelkomponent, som sammanför två forskningscentrum och tillhandahåller lokaler med öppna miljöer för kontor, mötesplatser och konferenser samt delvis underjordiska laboratorier med extremt känslig utrustning för forskning om bland annat kvantfysik, kosmisk strålning och gravitationsvågor, som kräver fullständig avskärmning från interferens och vibrationer.

Byggnaden består av två atriumbyggnader som är sammanlänkade med ett hörn i varje volym. Detta skapar en byggnadsgeometri som liknar en dubbel slinga, som med en enhetlig fasad ger en igenkännbar och ikonisk byggnad som i kombination med sin landskapsdesign anpassar sig till sin omgivning. Byggnaden trappas ner med gröna takträdgårdar mot bostadsbebyggelsen i söder och öppnar sig mot det befintliga campuset i väster. De sammankopplade volymerna skapar vinklar för utomhusliv runt byggnaden med gröna terrasser och trädgårdar som smälter samman med volymernas innergårdar och verkar öppna och välkomnande. Här är byggnadens ingång centralt placerad där de två gårdsbyggnaderna möts.

Rationell struktur med sociala noder

Ankomstområdet består av en generös foajé som förlängs med en elegant spiraltrappa till takterrasserna, där besökarna lätt kan komma till ett observatorium och undervisningslokaler utomhus. Länken mellan de två volymerna utgör byggnadens hjärta, där ett centralt beläget atrium skapar ett socialt centrum. Konferensutrymmena ligger i ett attraktivt hörn på gatunivå, där det inre utrymmet kan utökas med innergårdsutrymmen. Dagsljus, ljusa interiörer och träpaneler skapar en behaglig atmosfär och har en ljudabsorberande effekt i atriumet, kontoren och de rymliga korridorerna med loungeområden. Byggnadens interiör bygger på en rationell och flexibel struktur med tonvikt på öppenhet och mötesplatser som uppmuntrar till kunskapsutbyte och samarbete.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.