Byinventarier för Aarhus Lättbane. C.F. Møller. Photo: Kirstine Mengel

Byinventarier för Aarhus Lättbane

En komplet serie med inventarier vid ankomstytorna utanför de nya lättbanestationerna i Aarhus optimerar på ett elegant sätt faciliteterna för de resande, vare sig de går, åker buss eller cyklar.
 Byinventarier för Aarhus Lättbane. C.F. Møller. Photo: Kirstine Mengel
Fakta

Producent

Veksø A/S

Adress

Aarhus, Denmark

År

2017

Product Design

C.F. Møller Architects

Serien omfattar cykeltak, vindskydd, cykelställ, pollare, bänkar och stationer för pumpning av cykeldäck.

Det finns en tydlig röd tråd mellan de nya produkterna och lättbanans designkoncept, samtidigt som serien kännetecknas av en stark och självständig identitet, och med en tydlig koppling mellan de olika inventarieprodukterna.

Den genomgående designidén bygger på samspelet mellan pelare och bågar. Den breda pelaren med sin smala profil utgör den robusta och konstruktiva basen för samtliga delar i serien. Pelaren kombineras i olika varianter med bågen, som upplevs som transparent samtidigt som den fyller diverse praktiska funktioner, t.ex. som armstöd, vandaliseringsskydd, cykelstativ med båge och stöldskydd.

Läs mera

Fler projekt | Product Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.