NT Stoppestedskoncept. C.F. Møller. Photo: Henrik Brus

NT Stoppestedskoncept

Hållplatserna spelar en viktig roll i den totala reseupplevelsen. Bakom C.F. Møllers utformning av utrustning till busshållplatser ligger en önskan om att skapa komfort och design som tydligt signalerar att kollektivtrafik är en modern och attraktiv produkt.
 NT Stoppestedskoncept. C.F. Møller. Photo: Gine Monrad Petersen
Fakta

Uppdragsgivare

Nordjyllands Trafikselskab

Producent

Veksø A/S

År

2014-2015

Product Design

C.F. Møller Architects

Serien har tagits fram för och i samarbete med Nordjyllands Trafikselskab och erbjuder ett brett program: Vindskydd, stativ, sitt- och ståbänkar, cykelparkering och avfallshantering. Avgörande har varit att skapa ett koncept i en modern, karaktärsfull och hållbar design med bra och noggrant testade material.

En styrka med serien är att den är flexibel och kan anpassas till lokala behov utan att sammanhang och identitet frångås. Designen skapar fasta spelregler för kommunikationen med kunderna, så att olika informationer visas på samma ställen och med samma uttryck i de olika varianterna.

C.F. Møller Architects har agerat rådgivare åt Nordjyllands Trafikselskab från början till slut: Från de inledande skisserna och brukarprocess till godkänt koncept, designmanual, EU-utbud och produktutveckling.

Läs mera

Fler projekt | Product Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.