Central Station - möbelserie. C.F. Møller

Central Station - möbelserie

Serien med paus- och övergångsmöbler ska bidra till att knyta samman kontorets arbetsytor med sociala utrymmen och på så vis skapa samhörighet och ge medarbetarna sina egna små utrymmen i det stora rummet.
 Central Station - möbelserie. C.F. Møller
Fakta

Producent

Holmris B8

År

2017-

Product Design

C.F. Møller Architects

I både näringslivet och den offentliga sektorn är den moderna kontorsarbetsplatsen ramverket för ett mångsidigt yrkesliv och en mängd olika aktiviteter och arbetsuppgifter. I detta avseende kan arbetsplatsen påminna om livet på en järnvägsstation. Här arbetar man, pratar i telefon, träffas, umgås, väntar, pratar, pausar, dricker kaffe. Serien marknadsförs under namnet Central Station, eftersom en enda möbel omfamnar allt detta och skapar ramar för både arbete, informella möten, social gemenskap och avkoppling.

Tillgodoser behoven hos moderna företag

Serien har designats och utvecklats i samarbete med Holmris. Den tillgodoser behovet av en ny typ av inventarier som omfamnar företagens behov av smidiga anpassningsmöjligheter, och samtidigt ger stöd för den trend inom kontorsdesign i vilken de klassiska arbetszonerna i allt högre grad slås samman med sociala zoner och nya slags arbetssätt.

Oändliga möjligheter

Det grundläggande konceptet bakom Central Station är en gjuten aluminiumgavel; skivor av kryssfaner med linoleumytskikt och en bänk. Dessutom finns olika typer av tillbehör. Konfigurationen kan ändras och utökas utan begränsningar och tillsammans bilda ett rumsligt inre landskap. De olika delarna i serien kan flyttas runt och kombineras efter behov som lagring, ståskrivbord, mötesbord, stoppade sittmöbler, tillfälliga arbetsplatser, hotspots, skrivbord, pulpeter, fikarum, sittplatser med mera.

Kontoret är kunskapssamhällets verkstad, och verkstadens krav på praktisk användarvänlighet har integrerats i utformningen och uttrycket hos denna möbelserie, som är både slitstark och raffinerad.

Läs mera

Fler projekt | Product Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.