M2. C.F. Møller. Photo: M2 - A-House

M2

A House, Split House, Zip House och Vip House är C.F. Møllers bidrag till byggnadsföretaget M2, som erbjuder arkitektritade enfamiljshus och sommarhus.
 M2. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller - A-House
Fakta

Uppdragsgivare

M2

Adress

Denmark

År

2006-2007

Arkitekt

C.F. Møller Architects

A House

A House utgör en nytolkning av det traditionella ett och ett halvt plans-huset. Den markanta inskärningen och fönsterpartiernas radikala form förändrar fullständigt det arkitektoniska uttrycket.

Split House

Två motsatta ”veck” och en skulptural delning både lodrätt och vågrätt, utgör grundelementen i Split House. C.F. Møller låter helt enkelt huset anpassa sig efter landskapet.

Zip House

Sommarhuset Zip House bygger på tanken om maximal flexibilitet och funktionalitet. Det är uppbyggt runt två inbördes förskjutna block, som samspelar med den skulpturala formgivningen. Blocken flätar på ett naturligt sätt samman utomhus- och inomhuslivet, vilket ytterligare understryks av de stora glaspartierna.

Vip House

De geometriska grundformerna har gett inspiration till Vip House, som är allt annat än ett klassiskt sommarhus. Den strama arkitekturen präglas av enkla linjer, där materialskiftningar och inskärningar ger lätthet och karaktär åt byggnaden.

 

You can see more of the individual houses at www.m2.dk  

Läs mera

Fler projekt | Villor

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.