Villa Alstrup. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Villa Alstrup

Villa Alstrup vid Vesterhavet har allt det som en exklusiv villa ska ha, men är samtidigt byggd med miljön i åtanke. Den är ett så kallat energiplushus, vilket innebär att byggnaden kan producera mer el och värme än vad den själv gör av med. Energin hämtas i naturen, med hjälp av solfångare, solceller och jordvärmeanläggning.
 Villa Alstrup. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Fakta

Uppdragsgivare

Nis Alstrup

Adress

Esbjerg, Denmark

Omfattning

311 m²

År

2008-2009

Ingenjör

Tækker Rådgivende Ingeniører a/s

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Villan har en kompakt form, med stora glaspartier som vetter mot syd-sydväst, vilket gör att den passiva solvärmen utnyttjas på optimalt sätt.

Materialen är miljömärkta och hållbara – helt i byggherrens och husets anda. Isoleringen består av återvunnet material i form av pappersgranulat. Det här är en byggnad som kräver ett minimum av underhåll. Bland annat är fasaden klädd med fiberbetong för att stå emot klimatet vid Vesterhavet – något som ger huset extra lång livstid.

Läs mera

Fler projekt | Villor

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.