Villa, Råhøj Allé. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Villa, Råhøj Allé

På en lite anonym, sluttande tomt i södra Århus, med visuella korridorer mot skogen och det öppna landskapet, ligger denna villa i ett äldre bostadskvarter. Den följer tomtens lutning, och har två våningar mot söder och en mot norr. Ytskiktet är trä, och utseendet präglas av byggnadens varierande höjder och inskärningar.
 Villa, Råhøj Allé. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Familien Sandahl

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

209 m²

År

2004-2005

Entreprenör

Murerfirmaet Sejer Christensen AP Tømrer & entreprenør

Ingenjör

Tækker Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den murade villan är beklädd med amerikansk vitek, som med tiden antar en silvergrå ton. Eklamellerna är av varierande tjocklek, vilket gör att de visuellt samspelar med träets facetterade patinering.

Det här är således ett hus som i sin visuella och textuella framtoning under många år framöver kommer att befinna sig i en förändringsprocess, tills det slutligen får ett mer permanent utseende.

Huset knyter därmed rent materialmässigt i högre grad an till de stora träden på platsen, och till den närliggande skogen, än till de omkringliggande husen.

Läs mera

Fler projekt | Villor

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.