Artcenter Spritten

C.F. Møller Architects är rådgivare till byggherren vid uppförandet av Artcenter Spritten, där ett gammalt industriområde i Ålborg förvandlas till stadens nya konstcentrum.

DFDS domicil, Hyresgästrådgivning

C.F. Møller Architects hjälper DFDS med hyresgästrådgivning och ser till att DFDS nya huvudkontor i Marmormolen i Köpenhamn både stödjer DFDS verksamhet och skapar ett optimalt ramverk för företagets kultur.

Fastighetsrådgivning, Danske Bank nyt huvudkontor

Fastighetsrådgivning till Danske Bank som 2023 flyttar till ett nytt huvudkontor. C.F. Møller Architects bistår med viktig strategisk rådgivning för att säkerställa att den fysiska miljön stödjer bankens stora visioner och ambitioner.

Nytt OUH - Kundrådgivande

Byggherrerådgivning på ett nytt spjutspetssjukhus i Odense, vilket är ett av de största byggnaderna av sin sort i modern tid i Danmark.

Ramavtal, Strategisk stadsutveckling Århus kommun

C.F. Møller Architects bistår Aarhus kommun med strategisk rådgivning i samband med utveckling och försäljning av kommunal mark, inom ramen för ett tvåårigt ramavtal.

Örnsro Trästad – Identitet

Identitetsarbete för Örnsro Trästad, som bygger på de arkitektoniska idéerna för projektet med två kvarter i centrala Örebro, där trähus varvas med modernt miljötänk. Örebro kommun är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige, vilket gör det viktigt att

Övervakande arkitekt för British Museums arkeologiska forskningssamling

C.F. Møller Architects har utsetts till övervakande arkitekt för British Museum i samband med framtagandet av en ny förrådsanläggning, för att säkerställa att projektet utförs enligt museets högt ställda krav.

Rigshospitalet Nordfløjen Fas 2, byggherrerådgivning

Rådgivare åt byggherren for den nya nordflygeln på Rigshospitalet i Köpenhamn som kommer til att inrymma sängavdelningar, operationssalar, stödfunktioner och administration.

AUH, Vårdplanering

Funktionsplanering, aktivitets- och kapacitetsanalyser.

Førde centralsjukhus, användarinvolvering

Planering av infrastruktur, utnyttjande av arealer och eventuell utbyggnad av sjukhuset.

Springfield University Hospital, Vårdplanering

Funktionsplanering, kapacitets- och aktivitetsanalyser och användarinvolvering.

Vejle sjukhus, generalplan

Generalplan med förslag till utformning av framtida funktioner på sjukhuset. Användarinvolvering är ett centralt verktyg.

Generalplan för den samlade psykiatrin i Region Syddanmark, Vårdplanering

Ramsättande manual och guideline för de lokala psykiatribyggnationerna i Region Syddanmark.
Visa fler projekter