Hospice Djursland

Fremtidens Sølund

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

Storstrøm Fängelse

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

Hospice Djursland

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

Sjælsø vårdcenter

Modernisering och utbyggnad för att skapa livskvalitet och trygghet för invånarna och goda arbetsförhållanden för personalen.

Resurscenter i Coburg Crescent

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

Krebsestien - vårdhem

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

Brogården

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

Strandparken

Nytt högkvalitativt boende för äldre invid hamnen i centrala Simrishamn, med fokus på hållbarhet och god arkitektur. I markanvisningen ingår seniorbostäder med cirka 80 lägenheter, samt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter.

Strandbakkehuset barnhospice

Ett nytt barnhospice, Strandbakkehuset, kombinerar arkitektur och natur, för att skapa en trygg grund utifrån hospicefilosofin: liv, lek och lindring.

Ellingsrudhjemmet

Vårdhem nära berg och skog med fokus på ljusa och rymliga utomhusområden.Syftet med äldreboendet har varit att göra en stor byggnad översiktlig och begriplig – både utifrån och inifrån.

Radarveien

På Lambertseter i Oslo har C.F. Møller Architects utformat fyra servicebostäder för barn och ungdomar med funktionshinder. Projektet syftar till att skapa god arkitektur och inspirerande bostäder trots en stram budget.
Visa fler projekter