WoodHub, Statligt kontorsnav, Odense

Ny kontorsbyggnaden, som samlar en rad statliga myndigheter under samma tak i hjärtat av Odense, är ett pionjärprojekt för hållbart träbyggande och den största träbyggnaden i Danmark.

Den Öppna Skola i Waldau (OSW)

Den Öppna Skola i Waldau (OSW) sätter en ny standard för inlärningsmiljöer i tyska skolor genom att förena natur och utbildning i en flexibel och hållbar byggnad, och ett landskap med flera användningsområden.

Det tyska federala ministeriet för miljö - BMUV

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU, är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

i8, iCampus, Werksviertel München

i8 är en mångsidig ny kontorsbyggnad i Werksviertel i München, Tyskland. Den har en konstruktion av hybridvirke som bidrar positivt till den totala miljöpåverkan under hela byggnadens livslängd och förbättrar inomhusklimatet.

Lunds centralstation

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

Nya Harstad Gymnasium

Nya Harstad Gymnasium är mer än bara en skola. Det är en ny knutpunkt i den norska staden Harstad som ger nytt liv åt ett tidigare industriområde, och förenar staden med havet samt dåtid med nutid.

Gråalen, Norrtälje Hamn

Gråalen är ett nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och inkluderande arkitektur, baserat på användning av trä i stomme och fasader.

Örnsro Trästad i Örebro

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadsområde centralt beläget i Örebro som fokuserar på att integrera naturen i det urbana landskapet.

Netto, Bygholm Bakker

Salling Group, Netto och C.F. Møller Arkitekter arbetar tillsammans med ett nytt koncept för framtidens livsmedelsbutiker som fokuserar på hållbara lösningar, sunt inomhusklimat och arkitektonisk kvalitet som är bra för både kunder och personal.

Kajstaden Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås.

Hyllie Play

Hyllie Play är en triangelformad kontorsbyggnad om 14 500 m² i Hyllie. Det nya kontoret bidrar med upplevelserika miljöer, kreativa mötesplatser och gröna rum för hela stadsdelen.

Generationernas Hus i Nivå

Generationernas Hus i Nivå är en samlande byggnad med en ny grundskola som central punkt, omgiven av bibliotek, kulturhus, idrottshall och simhall.

Klyngehuset Kronjylland

Klyngehuset är den nya samlingsplatsen för byarna i området Kronjylland. Det främjar och underlättar gemenskap och friluftsliv samtidigt som det framhäver platsens unika karaktär.
Visa fler projekter