RWTH Aachen Universitetssjukhus, utbyggnad

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

Aarhus Universitetssjukhuset - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

Akut- och infektionsklinik, SUS, Malmö

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

Hospice Djursland

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

Brønderslev Sundhedshus

Hälsacenter som kommer att utgöra ramen för unika professionella samhällen i norra Jylland.

LMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Översiktsplan som förvandlar en monoton ”sjukvårdsfabrik” från 1970-talet till ett mångsidigt och grönt sjukhussamhälle i mänsklig skala.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utbyggnad och modernisering som kombinerar en ny byggnad, en utbyggnad och en befintlig byggnad i ett nytt och renoverat komplex.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.

Springfield University Hospital, psykiatri

Springfield University Hospital är skapat utifrån ett koncept om forskningsbaserad arkitektur, som gör byggnadsmiljön terapeutisk för patienter och behaglig för personal och besökare.

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal

Nytt regionalcenter för sterilisering av sjukhusinstrument och fraktterminaler för varor till och från Rikshospitalet.

Resurscenter i Coburg Crescent

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.
Visa fler projekter