Källsorteringspunkterna i Köpenhamn. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Källsorteringspunkterna i Köpenhamn

Den övergripande ambitionen har varit att förena önskemålen och kraven på de nya källsorteringspunkterna till ett starkt och modernt designkoncept.
 Källsorteringspunkterna i Köpenhamn. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Uppdragsgivare

Københavns Kommune

År

2020-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i designtävling. 2020

C.F. Møller Architects Pruduct Designavdelning ligger bakom Köpenhamns källsorteringspunkter för sortering av hushållsavfall i stadsrummet, som ska bidra till kommunens återvinningsmål för 2024.

Formen och uttrycket för de tre avfallslösningarna skapar en gemensam profil som är lättigenkännlig i hela staden, trots att lösningarna sinsemellan är olika. De tre olika lösningarna får denna specifika gemensamma karaktär av att deras böjda ytor möter varandra i samma särpräglade vinklar, lutningar och rundade former. Detta grepp underlättar för kommunens önskan om skalbarhet, och bidrar samtidigt till att enhetens storlek blir svårare att uppfatta, så att den enskilda avfallslösningen upplevs som mindre och lättare att ta sig runt.

Synlighet och anpassningsbarhet

De enskilda källsorteringslösningarna fungerar på samma sätt oavsett vilken typ det gäller. Inkastet sitter alltid dolt bakom en lucka som används och ser likadant ut på alla enheter. Det är alltså inte inkastets form utan den grafiska bearbetningen av fronten som klart och entydigt visar användaren vad anläggningen är till för och hur den ska användas. Detta bidrar till att säkerställa den önskade visuella balansen mellan synlighet och integration i stadsrummet. Luckan öppnas uppåt och är självstängande. Detta minskar risken för bland annat vatteninträngning, lukter och nyårsraketer, som är en typ av problem som ofta förknippas med stadens avfallslösningar. Källsorteringspunkterna är utformade baserat på en färdig form och ett uttryck som är helt unikt. På så vis transformeras sorteringspunkterna från att vara övervägande tekniska lösningar till att bli skulpturala föremål som både berikar stadsbilden och ger en välbekant och trygg känsla. Konceptet förstärker Köpenhamns egenart och blir en designupplevelse för stadens medborgare och användare.

Läs mera

Fler projekt | Product Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.