AUH laboratorier. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

AUH laboratorier

Aarhus Universitetshospitals (AUH) nye laboratorier for patologi og klinisk biokemi tilbyder medarbejderne de nyeste tekniske faciliteter i et fysisk miljø med fokus på at få daglyset ind, holde støjen ude fra de åbne laboratorieområder og understøtte kommunikation og interaktion blandt medarbejderne.
 AUH laboratorier. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

13.500 m²

År

2013-2016

Bygherrerådgiver

NIRAS A/S

Ingeniør

Rambøll Danmark, Alectia, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Cubo Akitekter

Landskab

Schønherr Landscape

Laboratorierne ligger i hospitalets centrale laboratoriebygning på første, andet og tredje plan og består af en række speciallaboratorier, bl.a. laboratorier for immunosuppresiva, turmormarkører, speciel endokrinologi, allergi og autoimmunitet, special koagulation, speciel hæmatologi, biokemisk molekylærbiologi samt psykofarmaka og misbrugsstoffer. Analyser af blod-, sekret- og vævsprøver er kritiske for hurtig diagnosticering af patienterne, så for at minimere transport- og analysetid leveres en væsentlig del af prøverne via rørpostanlæg og analyseres i en automatiseret proces.

På tredje plan ligger det automatiserede 24/7-laboratorieområde samt speciallaboratorier til akutfunktioner uden for det automatiserede laboratorium (eksempelvis blodgasanalysering, måling ioniseret calcium, trombelastometri, mikroskopi af blod og andre væsker.)

Speciallaboratorierne er så vidt muligt indrettet efter et ensartet princip bestående af 3 zoner. Ud mod facaden er laboratorierne indrettet med en zone bestående af primært stille- og støjrum, der er skærmet mod de øvrige laboratorieområder med skydedøre, og placeringen sikrer en generøs tilstrømning af daglys.

På begge sider af de interne gangforløb ligger en zone, der generelt er indrettet med åbne laboratorieopstillinger, som sikrer effektiv udnyttelse af arealet samt understøtter direkte kommunikation personalet imellem. De åbne laboratorieområder er som hovedregel holdt fri for støjende udstyr, som er placeret i en zone inderst inde mod bygningens centrale teknikarealer.

Læs mere

Flere projekter | Forskning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.