Universitetsbyen Aarhus – Bygningskompleks 1870. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Universitetsbyen Aarhus – Bygningskompleks 1870

Ombygning og renovering af Aarhus Kommunehospital til moderne forskningsfaciliteter for Aarhus Universitet og udvikling af campus kaldet Universitetsbyen.
 Universitetsbyen Aarhus – Bygningskompleks 1870. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

FEAS – Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, lejer: Aarhus Universitet

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

28.900 m² inkl. kælder

År

2018-2022

Bygherrerådgiver

Rambøll

Ingeniør

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Den samlede transformation af Aarhus Kommunehospital til Universitetsbyen skaber et samlet campus, som integrer byliv, butikker, erhverv, boliger og institutioner, og skaber forbindelse med de omgivende kvarterer. Ombygningen og renoveringen omhandler nyindretning af forsknings– og undervisningslaboratorier samt kontorlejemål med henblik på at skabe attraktive eksterne lejemål. Nyindretning af laboratorier for Instituttet for Molekylærbiologi og Genetik, samt indretning af genteknologisk arbejde, klasse 1 og 2 og en fiskestald til forskningsformål.

Respekt for de eksisterende bygninger

Strategien for første del af transformationen af Aarhus Kommunehospital, er at sikre en bevarende tilgang til den arkitektur og homogenitet, der findes i området. Komplekset består hovedsageligt af bygninger, opført til hospitalsdrift i midten af 1950’erne, der både er bygge- og installationsteknisk nedslidte.

Bygningens udformning, omfang og facader bevares. Alle tekniske anlæg er skiftet til nye tidssvarende anlæg. Tagbeklædning på flere af bygningerne udskiftes, og facadepartier holdes i samme udtryk som det eksisterende. Klimaskærmen er renoveret ved udskiftning af eksisterende stålvinduer med nye aluminiumsvinduer med samme opdeling og profildimensionering. I forbindelse med ombygningen er overflader, malinger, gulvbelægninger og loftbeklædninger miljøsaneret for miljøfarlige stoffer, asbest, tungmetaller og PVC. Bygningskomplekset vurderes til at opnå en DGNB-certificering i sølv efter ombygningen.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.