Panum Instituttet - Ombygning og indretning af laboratorier. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Panum Instituttet - Ombygning og indretning af laboratorier

Sideløbende med arbejdet med udvidelsen af Panum-komplekset har C.F. Møller en særskilt rammeaftale for renovering af det eksisterende Panum-kompleks. Udover vedligeholdelse, facaderenovering og en række mindre udvidelser omfatter arbejdet primært nyindretning af laboratorierne.
 Panum Instituttet - Ombygning og indretning af laboratorier. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Bygherre

BYGST, Københavns Universitet

Adresse

København, Danmark

Omfang

141.000 m², heraf 10.000 m² renovering

År

2009-2015

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kunstner

Tonning Rasmussen

Laboratorieindretningen er i farveskala og overflader tilpasset Panum kompleksets oprindelige koncept, som den danske kunstner Tonning Rasmussen udarbejdede, da Panum blev bygget først i 1970’erne. Disse farver går igen i indretningen på døre, radiatorer og radiatorskjulere. Laboratorierne og kontorrummene er venlige og åbne med deres nye lyse overflader og glas i indretningen af lofter, gulve og vægge. Glasvæggene sikrer lys og gennemsigtighed, mens translucente plastfelter på glasset skærmer for indblik.

Alle laboratorieborde, stinkskabe og LAF-bænke har hæve/sænke funktion, som vi i et tæt samarbejde med brugere og producenter har udviklet til at kunne leve op til GMO-klassifikationerne, så der ikke kan ske sundhedsskadelige påvirkninger af mennesker eller af det ydre miljø som følge af arbejdet med genetisk modificerede organismer. Laboratorierne er indrettet, så de kan godkendes til GMO-klasse 1, 2 og GMO-klasse DYR uden at gå på kompromis med, at rummene skal fremme mulighederne for interaktion, samvær og vidensdeling.

Undervejs i arbejdet med at indrette laboratorierne har C.F. Møller været i løbende dialog med brugerne - professorer, phd-studerende og laboranter - så de kommende indflyttere får medindflydelse, ligesom det sikrer, at alle forhold vedrørende forskergruppernes behov og ønsker er blevet klarlagt.

Læs mere

Flere projekter | Forskning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.