Nyt OUH - Bygherrerådgivning

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

Rammeaftale, Strategisk Byudvikling Aarhus Kommune

C.F. Møller Architects bistår Aarhus Kommune i en toårig rammeaftale med strategiske rådgivningsydelser i forbindelse med udvikling og salg af arealer i kommunen.

Lejerrådgivning, Danske Bank nyt hovedkontor

Lejerrådgivning for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedsæde til et nyopført domicil. C.F. Møller bistår med vigtig strategisk rådgivning, som skal sikre at de fysiske rammer understøtter bankens store visioner og ambitioner.

British Museum – arkæologisk forskningssamling – tilsynsførende arkitekt

C.F. Møller Architects er blevet udnævnt som tilsynsførende arkitekt for British Museum i forbindelse med udviklingen af et nyt opbevaringsanlæg for at sikre, at det leverede projekt lever op til museets høje krav.

DFDS domicil, Lejerrådgivning

C.F. Møller Architects bistår DFDS med lejerrådgivning og med at sikre at DFDS’ nye hovedsæde på Marmormolen i København både understøtter DFDS’ forretning og skaber optimale rammer for virksomhedens kultur.

Örnsro Træby – Identitet

Identitetsarbejde for Örnsro Træby, baseret på de arkitektoniske ideer til projektet med to blokke i det centrale Örebro, hvor træhuse er blandet med moderne miljøtænkning.

Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning for den nye Nordfløj på Rigshospitalet i København som kommer til at rumme sengeafsnit, operationsstuer, støttefunktioner og administration.

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen

C.F. Møller Architects er bygherrerådgiver for Frederikshavn Kommune, der ønsker at forny Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, så oplevelsen af kvalitet styrkes, samtidig med at stedets historiske karakter bevares.

AUH, sundhedsplanlægning

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

Springfield University Hospital, sundhedsplanlægning

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, sundhedsplanlægning

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

Rigsarkivet OPP projekt - Bygherrerådgiving

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.

Artcenter Spritten

C.F. Møller Architects er bygherrerådgiver på opførelsen af Artcenter Spritten, som transformerer et gammelt industriområde til Aalborgs nye kunstcenter.
Vis flere projekter