Carlsberg Hovedkontor Landskab og renovering af Carl Jacobsens Have

Carlsberg hovedkvarterets landskabsløsning bygger bro mellem fortid og nutid, ude og inde og offentlig og privat med klimatilpasning som omdrejningspunkt.

Flodbyen Randers - Byen til Vandet

Udviklingsplanen ”Vores Flodby” klimatilpasser fremtidens Randers, bringer byen til vandet og udvikler de attraktive arealer mellem middelaldermidtbyen, Gudenåen og Randers Fjord til en unik og naturbåret flodby.

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

Storkeengen

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

Bådparken

Klimatilpasning og udvikling af Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mod oversvømmelser og skaber et attraktivt fjord- og parkliv, der forbinder vandet med byen og understøtter områdets identitet.

Guldborgsund Havneby

Ny helhedsplan for havnen i Nykøbing Falster forener byen og sundet, og omdanner industrihavn til levende bydel med boliger, kulturliv og byrum med integreret klimasikring.

Holes Bay, Poole - Masterplan

Masterplanen forvandler et utilgængeligt industrielt havneområde til et nyt levende og levende kvarter gennem implementering af ny promenade og strategi for det offentlige rum, der omdefinerer vandkanten og integrerer nye løsninger til beskyttelse mod over

Aalborg Havnefront

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

Stigsborg Havnefront, Byrum og Landskab

Transformation af et gammelt industriområde til en ny attraktiv bydel i det centrale Aalborg. Ambitionen er at blive den grønneste bydel i Aalborg og videreføre den historiske bykernes DNA.

Det ny SIMAC, Helhedsplan

Ny helhedsplan for Svendborg havn forbinder byen og havnen sammen med et nyt levende miljø med erhverv, uddannelse, rekreative muligheder og klimasikring.

HOFOR Kløvermarksvej, Personalebygning & Pumpestation

Danmarks største spildevandspumpestation kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

Klimabåndet i Randers

Med det innovative klimatilpasningsprojekt Klimabåndet, viser vi at havvandsstigninger, stormflod og øgede skybrud ikke er en udfordring, men en mulighed for at styrke lokal identitet, bymæssig sammenhæng og øge værdien af fremtidig byudvikling.

Byen til Vandet - foranalyse

Byudvikling i Randers der samtænker byliv, natur, klima, trafik og økonomi og forbinder den jyske middelalderby med naturen og vandet.
Vis flere projekter